Dokumenty ke stažení

Sekce Dokumenty ke stažení je hromadným úložištěm všech dokumentů, nacházejících se na tomto portálu. Dokumenty jsou zde tříděny do tématických složek, k dispozici jsou vždy aktuální verze. Přístup ke starším verzím je zachován.

Dokumenty jsou v členěny do složek podobně jako ve vašem počítači. Složka může obsahovat další podsložky nebo dokumenty.