Analýza projektu

Finanční a ekonomická analýza projektu je on-line webová aplikace, jejímž cílem je zjednodušení a usnadnění přípravy projektů. Aplikace slouží pro analýzu nákladů a přínosů předkládaného projektu.

Jak pracovat s aplikací?

Součástí aplikace je podrobný návod, jak s aplikací pracovat. Potenciální žadatelé vyplní v několika jednoduchých krocích vstupní parametry projektu, přičemž složité koeficienty a proměnné jsou standardně předvyplněny. Aplikace tak snadno posoudí návratnost a efektivnost vynakládaných zdrojů, resp. socioekonomické dopady v regionu. Cost-benefit analýza zjednodušuje i samotné hodnocení projektů.

Více informací naleznete v sekci analýza projektů.