Naučná stezka přírodovědné, kulturní a národopisné historie a současnosti Pluskovec- Velké Karlovice

Registrační číslo: CZ.1.12/3.1.00/21.01320

Celkové způsobilé výdaje: 0.00

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. srpen 2011 až 30. červen 2012

Popis projektu

Projekt se zaměřuje na poskytování informací návštěvníkům o historii života ve Velkých Karlovicích a o významných osobnostech, které zde žily, nebo působily. Celý informační systém bude zaměřen na realizace uměleckých děl ze sochařských sympozií a obnovení tradičních hodnot krajiny s využitím rostlin a dřevin, které jsou pro tuto oblast typické.

Projekt navazuje na realizovanou naučnou stezku na Soláni. Po realizaci bude vytvořen celek hřeben Soláně a údolí Pluskovce, ve kterém budou realizovány u jednotlivých zastavení prvky úpravy Valašské zahrady, eventuálně krajiny.

Na místech jednotlivých zastavení budou umístěna výtvarná díla, která mají vztah k danému prostředí a prostoru a zároveň budou na jednotlivých místech umístěny informační panely o místě jeho historii a případně i současnosti.

Hlavním cílem projektu je obnova a rozvoj tradičních hodnot valašské krajiny s využitím tradičních přírodních materiálů, které byly součástí tradičního valašského prostředí.

Realizátor projektu

Název: Sdružení pro rozvoj Soláně, o.s.

IČ: 26589532

Ulice: Bzové 325

Město: Velké Karlovice

PSČ: 756 65

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. arch. Jiří Kotásek CSc., jiri.kotasek@projektinvest_cz, tel.: +420 602 792 288