Muzeum Olomouckých tvarůžků

Registrační číslo: CZ.1.12/3.3.00/31.01584

Celkové způsobilé výdaje: 16 881 615,60 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. duben 2013 až 31. březen 2014

Popis projektu

Projekt řeší modernizaci a rozšíření podnikového Muzea Olomouckých tvarůžků v Lošticích, spočívající v
rekonstrukci objektu Palackého 56/2 a přesunutí a doplnění nových expozic do těchto rekonstruovaných prostor.
Stávající prostory muzea již neumožňují jeho další rozvoj a rozšíření expozice, prostory nejsou bezbariérové.
Realizací projektu vzniknou nové výstavní prostory vč. badatelny, depozitáře a recepce. Tyto prostory budou
přibližně 5x větší než prostory stávajícího muzea. Zároveň bude vybudován nový bezbariérový přístup a sociální
zařízení. Velkoryse pojatý projekt muzea vnese novou hodnotu a multiplikační efekt do prezentace historie pro
rozvoj turistiky, jako přirozené informační centrum v Lošticích přivede větší množství návštěvníků a dá tak
synergický podnět pro rozvoj a prezentaci dalších dosud málo rozvíjených regionálních zařízení i podnikatelských
aktivit. Realizací projektu vzniknou u žadatele - A.W. společnost s ručením omezeným /spol. s.r.o./ také 3 nová
pracovní místa.

Cíle projektu

Globálním cílem projektu je zvýšení atraktivity města pro cestovní ruch prostřednictvím investic do rozvoje
podnikatelských aktivit.
Strategické cíle projektu:
- rozšíření a zatraktivnění prostor a expozice Muzea Olomouckých tvarůžků
- zkvalitnění infrastruktury pro poznávací turistiku (kulturní zajímavosti)
- zvýšení atraktivnosti území Lošticka v rámci cestovního ruchu
- celoroční zvýšení návštěvnosti města Loštic
- podnět pro rozvoj dalších regionálních zařízení
- rozvoj podnikání v regionu vyvolaný zvýšenou návštěvností
- snížení nezaměstnanosti v dané lokalitě
Těchto strategických cílů lze dosáhnout modernizací a rozšířením Muzea Olomouckých tvarůžků v Lošticích.

Průběh

Výsledným výstupem projektu budou modernizované o rozšířené prostory Muzea Olomouckých tvarůžků sloužící
pro prezentaci trvalých expozic s danou tematikou. Konkrétně se jedná o tyto prostory - 9 výstavních místností, 1
badatelna, 1 depozitář, 1 recepce, 1 výtah, sociální zařízení (WC muži, ženy, imobilní), technické zázemí (sklady,
kotelna), komunikační prostory (chodby, průjezd, nádvoří).
Výsledným produktem (službou) projektu budou především bezbariérové prohlídky stálé expozice muzea
zaměřené na historii a výrobu Olomouckých tvarůžků.

Mezinárodní spolupráce

Ne

Realizátor projektu

Název: A.W. společnost s ručením omezeným /spol. s r.o./

IČ: 13642031

Ulice: Palackého 57/4

Město: Loštice

PSČ: 789 83

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Pavel Pospíšil, p.pospisil@tvaruzky_cz, tel.: 583 401 225

WWW: http://www.tvaruzky.cz