Muzeum Lagerfort XIII

Registrační číslo: CZ.1.12/3.1.00/16.00905

Celkové způsobilé výdaje: 14 018 000,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. listopad 2009 až 31. prosinec 2012

Popis projektu

Projekt "Muzeum Lagerfort XIII" je zaměřen na rekonstrukci části historického Fortu XIII. Cílem projektu je stavební úprava významné kulturní památky v podobě fortové pevnosti na území města Olomouc, a to primárně za účelem vybudování nové expozice prezentující Olomouc a jeho historii z pohledu vojenské tématiky zaměřující se na období let 1850 - 2000. V rámci projektu tak vzniknou prostory pro stálou historickou expozici, prostory pro krátkodobé tematické expozice, poslechová multimediální místnost a bezbariérové sociální zařízení.

Realizací projektu dojde k vytvoření prostor pro novou expozici, která v Olomouckém kraji zcela chybí. Tím dojde ke zvýšení atraktivity regionu v rámci cestovního ruchu.

Celý kraj a město Olomouc rovněž získá reprezentativní prostory kulturního charakteru, které jsou spojeny s možností multimediální výuky, prezentace a realizace různých kulturních akcí v netradičním prostředí fortové pevnosti XIII.

Investorem projektu je nezisková organizace NOVARA sdružení při fortu XIII Olomoucké fortové a táborové pevnosti, o.s.

Projekt počítá s 5 novými pracovními místy.

Realizace projektu je jednou částí unikátního projektu, v rámci něhož vznikne z této významné kulturní památky komplex, slučující kulturní (volnočasové), ubytovací a restaurační možnosti.

Cíle projektu

Cílem předloženého projektu je stavební úprava významné kulturní památky v podobě fortové pevnosti nacházející se na území města Olomouc, a to primárně za účelem vybudování nové expozice prezentující Olomouc a jeho historii z pohledu vojenské tématiky a zaměřující se na období let 1850 - 2000.
Cílem projektu je vytvořit v tomto objektu prostory pro stálé expozice, poslechovou místnost a bezbariérové sociálního zařízení pro návštěvníky. Uvedené zařízení, vystavující expozice stejného charakteru, v celém regionu soudržnosti Střední Morava v současné době zcela chybí. Cílem projektu je tak uspokojit poptávku po tomto zařízení v dané oblasti a zvýšit atraktivitu regionu v rámci cestovního ruchu.
Z pohledu cílové skupiny projektu, tj. zejm. návštěvníků regionu za účelem poznání, je přínosem projektu vytvoření muzejních prostor ve Fortové pevnosti, která se navíc stane součástí komplexu, slučujícího kulturní (volnočasové), ubytovací a restaurační možnosti. Tento komplex bude postupně vybudován v celém areálu pevnosti Fortu XIII.
Cílem projektu je tak zatraktivnění daného regionu z hlediska cestovního ruchu a podpora přílivu turistů do oblasti. Z pohledu obyvatel a lidí pracujících ve městě Olomouc představuje projekt přínos v podobě vytvoření 5 trvale udržitelných nových pracovních míst.
Dalším cílem realizace projektu je záchrana historické stavby pevnosti Fortu XIII, která je nemovitou kulturní památkou a která není v současné době kulturně využitá a chátrá.
Pro město Olomouc představuje realizace projektu přínos v podobě snížení nezaměstnanosti, pozvednutí ekonomického rozvoje celé oblasti, vznik dalších pracovních a podnikatelských příležitostí.

Průběh

Projekt se nyní nachází na počátku realizační fáze. 10.6.2011 bylo vyhlášené výběrové řízení na dodavatele stavebních úprav.
Hlavním výstupem projektu bude zrekonstruovaná část historického objektu Fortu XIII, která umožní jeho využití pro kulturní a společenské akce a zejména pro stálou expozici zaměřenou na vojenství.

Realizátor projektu

Název: NOVARA sdružení při fortu XIII Olomoucké fortové a táborové pevnosti,o.s.

IČ: 22687262

Ulice: Nádražní 204

Město: Červenka

PSČ: 784 01

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Alexandra Snopková, Český projekt - poradenství, s.r.o., , snopkova@ceskyprojekt_cz, tel.: 777607344