MUZEUM HISTORIE PIVOVARNICTVÍ V HANUŠOVICÍCH - INFORMAČNÍ CENTRUM A PENZION

Registrační číslo: CZ.1.12/3.3.00/03.00200

Celkové způsobilé výdaje: 24 490 200,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. srpen 2007 až 30. červenec 2010

Popis projektu

Projekt obsahuje následující části:

A. Rekonstrukce objektu bývalé školy na historické centrum pivovaru HOLBA,a,s. s poskytnutím stravovací a ubytovací kapacity pro rozvoj cestovního a turistického ruchu v dané oblasti.

Rekonstruovaný objekt bude naplňovat požadavky na následující kapacity :

-           restaurační činnost pro potřeby návštěvníků pivovaru a potřeby veřejnosti ( zájezdy, turisté, exkurze.

-           exkurzní místnost  určená pro návštěvníky pivovaru ( exkurze ) možné využití i pro potřeby externích institucí, státní správy apod. na různá společenská setkání ( spolupráce měst a obcí, návštěvy zahraničních delegací apod.

-           prodejna výrobků ( dárková balení ) a suvenýrů pro potřeby obyvatel regionu a turistů ze vzdálených oblastí a informační centrum

-           historické muzeum pivovaru (134 letá tradice výroby pivovaru HOLBA,a.s., které se bude skládat z :

-           trvalé  expozice výstavy „Historie pivovarnictví v Hanušovicích a na severní Moravě „

-           učební místnost s kinoprojektorem , sloužící jednak k prezentaci technologie výroby piva, ale současně ji bude možno využít jako učebnu pro základní a střední školy v předmětu biologie  a k pořádání kurzů a seminářů v rámci prováděných odborných školení.

B.  Areál kolem objektu je navrhován zčásti jako parkové prostředí a zčásti pro sportovní a kulturní vyžití návštěvníků pivovaru a turistů. Je zde navrhováno vybudování sportovního hřiště a  podium pro kulturní a společenské akce. Dále zde budou vybudovány parkovací plochy pro vozidla.

 

Cíle projektu

Vybudovat důstojné expozice muzea pivovarnoctví na Moravě. Současné zázemí a možnosti prezentace neodpovídají potenciálu pivovaru, není možné exkurzím řádně prezentovat dochované historické zařízení, fotografie, další předměty. Přestože pivovar HOLBA,a.s. i v současné době nabízí návštěvu areálu pivovaru pro potřeby cestovního a turistického ruchu / exkurze pro školy, hotely, zájmové skupiny, sportovní oddíly, kulturní zařízení, veřejnou správu apod. nejsou vytvořeny dostatečné podmínky pro jejich další rozvoj. Příklad: historické předměty, archiválie, dobové dokumenty a další materiály mapující historii pivovarnictví na severní Moravě není možno kde umístit tak, aby je mohla shlédnout většina návštěvníků.

Průběh

Pivovar HOLBA byl založen v roce 1874, tudíž má bohatou historickou již 134-letou tradici a z tohoto důvodu vznikla myšlenka vybudovat muzeum, které by popisovalo vývoj od jeho založení pivovaru až po současnost.

Součástí muzea budou také prostory, které budou sloužit jako návštěvnické místnosti pro delegace a hosty např. z partnerských měst, mezinárodní delegace apod. Muzeum s infocentrem by společně s vybudováním restaurace a ubytovací kapacity v objektu a sportovních zařízení v přilehlém prostoru před rybníky sloužilo k využití pro širokou turistickou veřejnost a zejména k rozšíření služeb pro rozvoj cestovního a turistického ruchu v dané oblasti.

Projekt má zpracovanou projekotovu dokumentaci a nyní se zahajuje výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Mezinárodní spolupráce

Doposud nebyla řešena.

Partneři

Hotelová škola Vincenze Priessnitze, Jeseník, Dukelská 680; JIRDOS, s.r.o.; Město Hanušovice

Realizátor projektu

Název: Pivovar Holba, a.s.

IČ: 64610276

Ulice: Pivovarská 261

Město: Hanušovice

PSČ: 788 33

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Mgr. Zdeněk Konečný, pivovarholba@holba_cz, tel.: +420 583300900

WWW: http://www.holba.cz