Multifunkční volnočasové centrum Zlaté Hory

Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/03.00324

Celkové způsobilé výdaje: 17 346 378,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 9. listopad 2008 až 30. duben 2010

Popis projektu

  • Jde o  rekonstrukci budovy kina na multifunkční zařízení, schopné vytvářet zázemí pro širší spektrum volnočasových aktivit cílových skupin místních obyvatel. Jedná se tedy zejména o stavební úpravy stávající budovy. Vznikne:

  • víceúčelový sál s kapacitou 121 míst, vytvářející vhodné podmínky pro provoz moderního kina, realizaci společenských a kulturních akcí, realizaci akcí zájmového vzdělávání s možností využití výpočetní techniky a počítačové sítě včetně internetu;
  • 2 místnosti pro volnočasové aktivity (kapacita 12 – 15 osob) s možností využití výpočetní techniky a počítačové sítě včetně internetu;
  • předsálí (využití pro prezentaci činnosti zájmových organizací, které budou partnery projektu);
  • šatna, zázemí pro učínkující, WC, technické zázemí (promítárna, servrovna, kotelna, schodiště atd.)

Cíle projektu

cíle projektu:
- zlepšení nabídky volnočasových aktivit pro cílové skupiny projektu.
- zvýšení kvality života ve městě a v mikroregionu Zlatohorsko
- zlepšení sounáležitosti obyvatelstva s městem a venkovským mikroregionem Zlatohorsko
- snížení odlivu části mladé populace (věková kategorie 19 – 30 let) do měst
- snižování regionálních disparit mezi touto venkovskou oblastí a městskými oblastmi v NUTS II Střední Morava (Olomouc, Zlín apod.)

Průběh

Stavební práce na realizaci projektu budou zahájeny v 05/2009.

Partneři

- Městská kulturní zařízení Jeseník
- Klub přátel Zlatých Hor o.s.
- Naděje Zlaté Hory o.s.

Realizátor projektu

Název: město Zlaté Hory

IČ: 00296481

Ulice: nám. Svobody 80

Město: Zlaté Hory

PSČ: 793 76

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Mílan Rác, milan.rac@zlatehory_cz, tel.: 584425184

WWW: http://www.zlatehory.cz