Multifunkční kulturní centrum Slavičín

Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/15.00676

Celkové způsobilé výdaje: 15 789 518,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. září 2009 až 31. červenec 2011

Popis projektu

Podstatou projektu je rekonstrukce třípatrového objektu Horákovy vily, která je umístěna v centru města Slavičín. Celkový počet obyvatel města Slavičín a jeho spádových obcí (Bohuslavice nad Vláří, Lipová, Petrůvka, Rudimov a Šanov) činí 8 744. Realizací projektu vznikne multifunkční kulturní centrum. V prvním a třetím nadzemním patře vznikne zázemí pro místní zájmové spolky a organizace. Toto zázemí bude mít podobu multifunkčních sálů, které budou využívány pro pravidelné schůzky spolků a pro pořádání kulturních a vzdělávacích akcí. Ve druhém nadzemním patře budou vyčleněny prostory pro městskou knihovnu, která bude splňovat požadavky kladené na knihovnu spádového města. Prostory multifunkčního kulturního centra budou doplněny o potřebné technické zázemí pro pracovníky a úklid, které bude nezbytné pro chod tohoto centra. Celá budova bude řešena bezbariérově. V současně době je již vybudováno zázemí v podobě bezbariérových vchodů, výtahu pro imobilní občany a sociálních zařízení.

Cíle projektu

Cílem projektu je rekonstrukce Horákovy vily v centru města Slavičín na multifunkční kulturní centrum, které bude zahrnovat městskou knihovnu a zázemí pro místní zájmové spolky a organizace.
Posláním projektu je nabídnout cílovým skupinám (stávajícím i potenciálním čtenářům knihovny, zájmovým spolkům a organizacím a obyvatelům města a jeho spádových obcí) moderní multifunkční kulturní centrum, které uspokojí jejich potřeby. To znamená, že umožní:
- rozvoj knihovnických služeb v rámci komfortních, moderních a kapacitně dostatečných prostor knihovny,
přičemž konečným cílem je nárůst registrované čtenářské základny a z toho vyplývající pozitivní dopad na zvýšení vzdělanosti obyvatelstva. Současně je cílem umožnit využití knihovnických služeb v plné míře hendikepovaným osobám.
- rozvoj spolkové činnosti, posílení práce s dětmi a mládeží a zapojení hendikepovaných obyvatel města do činností realizovaných v nových prostorech (1 a 3 nadzemní podlaží Horákovy vily), konečným cílem je rozšířit nabídku pořádaných kulturních a vzdělávacích akcí v městě Slavičín.
- rozšířit nabídku volnočasových aktivit pro obyvatele města a jeho spádových obcí, kdy bude vytvořeno místo pro setkávání obyvatel různého věku, pohlaví a zdravotního stavu, přičemž konečným cílem je rozvoj mezilidských vztahů a posilování rovných příležitostí.
Hlavním strategickým cílem projektu je uspokojit poptávku cílových skupin po nových moderních prostorech, které umožní rozvoj knihovnických služeb, spolkové činnosti a zvýší nabídku volnočasových aktivit v městě Slavičín.
V rámci realizace projektu vznikne jedno nové pracovní místo na pozici správce. Ten bude zajišťovat úklid a správu multifunkčního kulturního centra.

Realizátor projektu

Název: Město Slavičín

IČ: 00284459

Ulice: Osvobození 25

Město: Slavičín

PSČ: 76321

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Miloslav Bača, investice@mesto-slavicin_cz, tel.: 603927722

WWW: http://www.mesto-slavicin.cz