Moravská jantarová stezka II

Registrační číslo: CZ.1.12/3.4.00/04.00429

Celkové způsobilé výdaje: 11 450 000,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 2. květen 2008 až 31. říjen 2010

Popis projektu

V rámci projektu Moravská jantarová stezka II bude pro zdrojové země Rakousko, Itálie a Německo zpracována marketingová strategie, popis produktů, plán komunikačního a marketingového mixu a návrh strategických opatření pro další rozvoj produktu. Produkt Moravská jantarová stezka je chápán jako komplex cílených variabilních turistických produktů pro předem definované cílové skupiny individuálních návštěvníků a skupin. Produkt bude nabízet to nejlepší z Moravy pro potenciální návštěvníky z Rakouska, Itálie a Německa. Hlavním nosným produktem budou tzv. vícedenní poznávací programy „Moravská jantarová stezka“, které budou doplňovány dalšími aktivitami typu relaxace, welness, programy pro děti atd. Základem všech programů budou hlavní turistické atraktivity regionu, schopné konkurovat turistickým produktům na evropském trhu.

Projekt Moravská jantarová stezka bude v sobě zahrnovat všechny standardní postupy a prostředky známé pro tvorbu a cílený marketing produktů. 

Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšit podíl cestovního ruchu na hospodářské prosperitě regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava, dále zvýšit propagaci destinace na zahraničních trzích Rakouska, Itálie a Německa a vytvořit konkurenceschopný nadregionální turistický produkt, zaměřený na cílové skupiny z těchto zemí.

Partneři

1. Střední Morava – sdružení cestovního ruchu
2. Zlínský kraj
3. Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism

Realizátor projektu

Název: Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.

IČ: 277 44 485

Ulice: tř. T. Bati – areál Svit budova 22

Město: Zlín

PSČ: 760 90

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: PhDr. Dana Daňová, dana.danova@vychodni-morava_cz, tel.: 577043900

WWW: http://www.vychodni-morava.cz