Výzvy

‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Následující   ››

Výzva 38/2012 2.1 Rozvoj regionálních center - Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje města Olomouc „Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc“.

 

Výzva 38/2012 2.3.2 Sociální infrastruktura - IPRÚ Bouzovsko

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.3 Rozvoj venkova, podoblasti podpory 2.3.2 Sociální infrastruktura.

 

Výzva 38/2012 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 – IPRÚ Jesenicko

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby, podoblast podpory 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje území Jesenicko.

 

Výzva 38/2012 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 - IPRÚ Šumpersko

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby, podoblast podpory 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje území Šumpersko.

 

Výzva 37/2012 2.1 Rozvoj regionálních center - Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje města Olomouc „Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc“.

 

Výzva 37/2012 2.1 Rozvoj regionálních center - Olomouc Městské parky

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje města Olomouc „Městské parky“.

 

Výzva 37/2012 2.4 Podpora podnikání - projekt naplňující Koncept

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava specifickou výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.4 Podpora podnikání.

 

Výzva č. 37/2012 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání - realokace mezi OP

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblasti podpory: 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání.  

 

Výzva 37/2012 3.1.2 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pilotními aktivitami

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava specifickou výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu, podoblasti podpory 3.1.2 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pilotními aktivitami.  

 

Výzva 36/2012 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 Jesenicko (drobné příspěvky)

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava specifickou výzvu k předkládání žádostí o drobný příspěvek v prioritní ose 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby, podoblasti podpory 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 naplňující Integrovaný plán rozvoje území Jesenicko.

 

Výzva 36/2012 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 Rožnovsko (drobný příspěvek)

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava specifickou výzvu k předkládání žádostí o drobný příspěvek v prioritní ose 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby, podoblasti podpory 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 naplňující Integrovaný plán rozvoje území Rožnovsko.

 

Výzva 37/2012 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu - IPRÚ Olomouc

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu, podoblasti podpory 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje území Olomouc.

 

Výzva 35/2012 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu - Horní Vsacko

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu, podoblasti podpory 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje území Horní Vsacko.

 

Výzva 35/2012 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 - Horní Vsacko

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby, podoblast podpory 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje území Horní Vsacko.

 

Výzva 34/2012 1.1.1 Silnice II. a III. třídy - dodatečné prostředky

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 1 Doprava, oblasti podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura, podoblasti podpory 1.1.1 Silnice II. a III. třídy.

 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Následující   ››