Výzvy

‹‹   Předchozí   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   Následující   ››

Výzva 23/2011 3.3.3 Aquaparky, golfová hřiště, kongresová centra a výstaviště

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 3 Cestovní ruch, podoblasti podpory 3.3.3 Aquaparky, golfová hřiště, kongresová centra a výstaviště.

 

Výzva 22/2011 1.3 Bezmotorová doprava

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 1 Doprava, oblasti podpory 1.3 Bezmotorová doprava.

 

Výzva 22/2011 2.2.10 Integrovaný plán konverze zóny

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektů naplňující schválený Koncept „Koncept řešení revitalizace části bývalého areálu firmy Baťa“ v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblasti podpory 2.2.10 Integrovaný plán konverze zóny.

 

Výzva č. 21/2010 1.2.3 Obnova drážních vozidel - trolejbusy a tramvaje

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 1 Doprava, oblasti podpory 1.2 Veřejná doprava, podoblasti podpory 1.2.3 Obnova drážních vozidel – trolejbusy a tramvaje.

 

Výzva č. 21/2010 2.4 Podpora podnikání

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání Konceptů v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.4 Podpora podnikání.

 

Výzva č. 21/2010 1.2.4 Obnova vozidel v systému veřejné dopravy

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 1 Doprava, oblasti podpory 1.2 Veřejná doprava, podoblasti podpory 1.2.4 Obnova vozidel v systému veřejné dopravy.

 

Výzva č. 21/2010 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu - IPRÚ Luhačovicko

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu, podoblast podpory 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje území Luhačovicko.

 

Výzva č. 21/2010 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu - IPRÚ Horní Vsacko

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu, podoblast podpory 3.1.1: Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje území Horní Vsacko.

 

Výzva č. 21/2010 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 - IPRÚ Luhačovicko

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby, podoblast podpory 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje území Luhačovicko.

 

Výzva č. 21/2010 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 - IPRÚ Rožnovsko

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby, podoblast podpory 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje území Rožnovsko.

 

Výzva č. 21/2010 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 - IPRÚ Horní Vsacko

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby, podoblast podpory 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje území Horní Vsacko.

 

Výzva č. 21/2010 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu - IPRÚ Rožnovsko

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu, podoblasti podpory 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje území Rožnovska.

 

Výzva č. 20/2010: 3.1.2 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pilotními aktivitami

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání Integrovaných plánů rozvoje území (dále jen IPRÚ) v prioritní ose 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu, podoblasti podpory 3.1.2 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pilotními aktivitami.

 

Výzva č. 20/2010: 2.2.1 Fyzická revitalizace území

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblasti podpory 2.2.1 Fyzická revitalizace území.

 

Výzva č. 20/2010: 2.2.6. Rozvoj krizové infrastruktury

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání Integrovaného projektu a projektových žádostí v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblasti podpory 2.2.6 Rozvoj krizové infrastruktury.

 
‹‹   Předchozí   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   Následující   ››