Aktuality

‹‹   Předchozí   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 30 40 50   Následující   ››

Výše vyplacených dotací z ROP Střední Morava přesáhla 14 miliard

2_euro.jpg Olomouc, 17.12.2014 – Hranice 14 miliard vyplacených z ROP Střední Morava padla v polovině prosince. K datu 15.12.2014 bylo na účty příjemců odesláno již 14.140.241.495 Kč při celkovém počtu 2 185 žádostí o platbu. Vyplacené dotace podpořily 960 projektů obcí, měst, krajů, podnikatelů a neziskových organizací v Olomouckém a Zlínském kraji.

 

Nová verze programového dokumentu IROP byla odeslána Evropské komisi

handshaking.jpg Od července 2014, kdy vláda schválila návrhy operačních programů, probíhá oficiální vyjednávání s Evropskou komisí o podobě a zaměření jednotlivých programů. Dle pravidel daných evropskou legislativou je Komise posuzuje z pohledu připravenosti a souladu s  prioritami EU i cíli, ke kterým se Česká republika zavázala v rámci stěžejního strategického dokumentu pro čerpání fondů – Dohodě o partnerství.

 

Omluva Úřadu Regionální rady

DSC09907.jpg K datu 7.11.2014 byla aktualizována Příručka pro příjemce, verze 9.8. V této příručce došlo k chybnému uvedení roku na str. 54, kdy místo data ukončení fyzické realizace projektu do 30. 6. 2015 bylo uvedeno datum ukončení fyzické realizace projektu do 30. 6. 2014. Tato chyba byla v Příručce pro příjemce opravena. Tímto se příjemcům za chybu omlouváme.

 

Poskytování informací k možnostem podpory z Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020

euro_coins.jpg V rámci přípravy a projednání strategie realizace Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) došlo k dohodě zástupců Regionálních rad s řídicím orgánem MMR o poskytování tzv. konzultačního servisu pro IROP.

 

Monitorovací výbor na svém zasedání 3.12. projednal Zprávu o realizaci ROP Střední Morava

DSC09907.jpg Zpráva o realizaci ROP Střední Morava je předkládána na každém zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Jejím cílem je informovat Monitorovací výbor ROP Střední Morava o kontinuitě implementace a zhodnotit průběžný pokrok při dosahování cílů ROP Střední Morava.

 

SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE DOTACE Z ROP SM - UDRŽITELNOST PROJEKTU - OLOMOUC - 15.12.2014

DSC06763.jpg Úřada Regionální rady pořádá seminář pro příjemce dotace z ROP SM - Udržitelnost projektu - Olomouc - 15.12.2014.

 

Evropská komise schválila změnu č. 4 ROP Střední Morava

DSC09907.jpg V pořadí čtvrtou změnu ROP Střední Morava definitivně schválila na konci listopadu Evropská komise. Technická změna ROP Střední Morava spočívá ve změně základu pro výpočet výše platby od Evropské komise (EK).

 

Bylo vydáno Metodické oznámení č. 43

web_2.jpg K datu 27.11.2014 bylo vydáno Metodické oznámení č. 43 Předkládání monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektu. Tímto metodickým oznámením se sjednocují podmínky pro předkládání monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektu a zpřesňují se podstatné a nepodstatné změny v rámci udržitelnosti projektů.

 

Fotografická soutěž „Vyfoť, napiš a vyhraj“ už zná všechny své vítěze

ROP_muj_projek.jpg Olomouc, 24.11.2014 - Letní soutěž Úřadu Regionální rady Střední Morava s názvem Vyfoť, napiš a vyhraj už zná vítěze ve všech kategoriích. O třech nejlepších fotoreportážích rozhodla veřejnost svým hlasováním na konci října. Nyní jsou známy i nejlepší soutěžní příspěvky podle hodnocení poroty.

 

Poslední peníze z ROP Střední Morava směřují na rekonstrukce krajských silnic

Horn___Lhota_silnice.jpg Olomouc, 18.11.2014 – Většina evropských peněz, které měl Regionální operační program Střední Morava v programovém období 2007-2013 k dispozici, již byla rozdělena. Podle aktuálních propočtů zůstalo z celkové částky 18,3 miliard k dispozici ještě 300 milionů korun, které teď mohou najít uplatnění. Poslední peníze půjdou na rekonstrukce krajských silnic, rozhodnul o tom Výbor Regionální rady.

 

Aktualizace Příručky pro příjemce

bro__ura2.jpg K datu 7.11.2014 byla aktualizována Příručka pro příjemce. V této příručce, která je součástí Výzev k předkládání projektových žádostí č. 31/2012 až 55/2014, jsou provedeny změny z důvodu zapracování principů na zefektivnění administrace žádostí o platbu na konci programového období.

 

V Olomouci se uskuteční regionální konference k možnostem čerpání z fondů EU v období 2014-2020

handshaking.jpg Konference pojmenovaná Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi, na které Ministerstvo pro místní rozvoj představí základní rámec pro čerpání fondů EU v novém programovém období 2014-2020, se v Olomouci uskuteční v úterý 9. prosince 2014. Prezentovány budou klíčové informace pro zástupce obcí a malé a střední podnikatele, kteří chtějí využít podporu z fondů Evropské unie v novém programovém období.

 

Úřad Regionální rady Střední Morava hledá právníka

paragraf.jpg Ředitel Úřadu Regionální rady Střední Morava vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice - právník. Přihlášky, včetně požadovaných tiskopisů a dokladů, mohou uchazeči o pozici posílat do 30. listopadu do 12:00 hodin na adresu úřadu v Olomouci.

 

Zásady předkládání žádostí o platbu v roce 2015

pd.jpg Výbor Regionální rady na svém jednání dne 30. 9. 2014 přijal opatření s cílem zefektivnit administrace žádostí o platbu na konci programového období. Opatření spočívají ve schválení základních principů pro předkládání žádostí o platbu u projektů předložených v rámci výzev č. 31/2012 - 50/2014 včetně , u nichž je nastaveno maximální datum pro ukončení fyzické realizace projektů 30. 6. 2015 a u nichž je uplatněno opatření k eliminaci rizik z přezávazkování/nedočerpání finanční alokace programu.

 

Byl aktualizován dokument Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava

DSC07967.jpg K datu 30.9.2014 byl aktualizován dokument Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava.

 
‹‹   Předchozí   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 30 40 50   Následující   ››