Aktuality

‹‹   Předchozí   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 30 40 50   Následující   ››

Výbor Regionální rady vyhlásil 59. výzvu k předkládání projektových žádostí

DSC09907.jpg Ve středu 18. února 2015 byla Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava vyhlášena výzva č. 59/2015. Ta je zaměřena na předkládání projektových žádostí v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje města Olomouc – Městské parky.  Žadatelé mohou své projekty předkládat do 31. března 2015.

 

Ve Zlíně proběhl seminář k novému programovému období a IROP

V malém sále Kongresového centra ve Zlíně se ve středu 11.2.2015 konal seminář zaměřený na budoucí programové období (2014-2020). Seminář pro případné žadatele a příjemce evropských dotací uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Regionální radou Střední Morava.

 

ROP Střední Morava je třetím nejúspěšnějším programem z pohledu proplacených prostředků

2_euro.jpg Olomouc, 3.2.2015 - V souvislosti s ukončováním programového období 2007-2013 se stále častěji hovoří o schopnosti České republiky vyčerpat z evropských fondů všechny peníze, které měla v tomto období k dispozici. Některým operačním programům se daří čerpat dotace velmi obtížně, což ovšem není případ ROP Střední Morava. Ten dlouhodobě patří k programům, které mají ve využití  peněz z evropských fondů dobré výsledky, a lze očekávat, že vyčerpá všech 18 miliard, které měl v uplynulém období k dispozici.

 

Ve Zlíně se bude 11.2. konat seminář k představení IROP

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) ve spolupráci s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava  pořádají dne 11.2.2015 od 9:30 hodin Seminář k představení IROP v Kongresovém centru Zlín, Malý sál, nám. T. G. Masaryka 5556, Zlín.

 

Malé obce můžou z ROP Střední Morava získat 200 milionů

STAR___HROZENKOV_2010.jpg Olomouc, 29.1.2015 – Možnost získat ještě dotace z ROP Střední Morava se neplánovaně naskytla malým obcím v Olomouckém a Zlínském kraji. Výbor Regionální rady totiž rozhodnul o vypsání výzvy zaměřené na rozvoj území na venkově, do které se můžou přihlásit obce s počtem 500 až 5 000 obyvatel. Na rekonstrukce veřejných prostranství či místních komunikací můžou čerpat 200 milionů korun.

 

Dotace z ROP Střední Morava podpoří další rekonstrukce silnic

II150_OK_008.jpg Olomouc, 29.1.2015 – Další projekty na rekonstrukce silnic v Olomouckém a Zlínském kraji, které budou spolufinancovány z evropských dotací, schválil na svém posledním jednání Výbor Regionální rady Střední Morava. Na úpravu téměř 30 km silnic II. a III. třídy dostanou oba kraje dohromady 210 milionů korun. A mají šanci získat dalších 75 milionů korun. Všechny peníze ale musí proinvestovat nejpozději do konce roku.

 

Byla vyhlášena v pořadí již 58. výzva

DSC07967.jpg Ve středu 28. ledna 2015 byla Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava vyhlášena výzva č. 58/2015. Výzva je zaměřena na předkládání projektových žádostí v prioritní ose 1 (1.1.1 Silnice II. a III. třídy) a v prioritní ose 2 (2.3.1 Fyzická revitalizace území).

 

Bylo vydáno Metodické oznámení č. 45

web_2.jpg K datu 27. 1. 2015 bylo vydáno Metodické oznámení č. 45 Výklad nastaveného postupu pro projekty nezakládající veřejnou podporu a současně pracující s opatřením k eliminaci rizik z přezávazkování/nedočerpání programu. Cílem tohoto metodického oznámení je zpřesnění postupu administrace žádostí o platbu v roce 2015 pro projekty předložené v rámci výzev č. 31/2012 - 50/2014 včetně, u nichž je uplatněno opatření k eliminaci rizik z přezávazkování/nedočerpání finanční alokace programu.

 

Úřad Regionální rady upravil metodiku k zadávání veřejných zakázek

03_web01.jpg Regionální rada Střední Morava vydala s platností od 5. 1. 2015 metodické oznámení, kterým zpřesňuje nastavený administrativní postup uvedený v metodickém pokynu Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007-2013. Úřad odpovědný za rozdělování dotací v Olomouckém a Zlínském kraji tak reaguje na pochybení příjemců odhalená v rámci provedených auditů.

 

Úřad Regionální rady připravuje vyhlášení výzvy na revitalizaci území na venkově

DSC09907.jpg K rozhodnutí připravit tuto výzvu vedlo několik skutečností. Na konci roku 2014 došlo k odstoupení dlouhodobě připravovaných projektů v řádu 100 mil. Kč, koruna dále oslabuje (což ovlivňuje finanční alokaci programu) a v rámci konzultací k novému období bylo zjištěno, že určité aktivity již nebude možné podporovat. Na základě těchto informací je na nejbližší jednání Výboru Regionální rady, které proběhne 28. ledna 2015, připravováno vyhlášení výzvy k předkládání projektových žádostí zaměřené na podoblast podpory 2.3.1 Fyzická revitalizace území na venkově (obce od 500 do 5 000 obyvatel).

 

Revize Metodického oznámení č. 44

web_2.jpg Dne 6.1.2015 byla vydána revize Metodického oznámení č. 44 R1 Zpřesnění nastaveného administrativního postupu zakázek a veřejných zakázek. Touto revizí metodického oznámení byl zpřesněn nastavený administrativní postup na základě dotazu příjemce.

 

Bylo vydáno Metodické oznámení č. 44

web_2.jpg K datu 5.1.2015 bylo vydáno Metodické oznámení č. 44 Zpřesnění nastaveného administrativního postupu zakázek a veřejných zakázek. Tímto metodickým oznámením bude zpřesněn nastavený administrativní postup uvedený v Metodickém pokynu Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007-2013. Cílem Metodického oznámení je minimalizovat výskyt nepravdivých či nesprávně doložených a vyhodnocených referencí, včetně minimalizace rizik podvodného jednání u příjemců dotace.

 

PF 2015

ROP-PF-2015_1.jpg Úřad Regionální rady Střední Morava přeje všem svým partnerům klidné prožití vánočních svátků a v novém roce 2015 hodně zdraví, spokojenosti a osobních i pracovních úspěchů.

 

Výbor Regionální rady vyhlásil 57. výzvu k předkládání projektových žádostí

DSC06885.jpg V pátek 19. prosince 2014 byla Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava vyhlášena výzva č. 57/2014. Ta je zaměřena na předkládání projektových žádostí v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu  oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje města Olomouc „Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc“. Žadatelé mohou své projekty předkládat do 23. ledna 2015.

 

Vyšlo poslední letošní číslo Magazínu ROP

aktualita.jpg Poslední letošní vydání elektronického magazínu ROP se věnuje projektům zaměřeným na zimní aktivity. Přináší také rozhovory z místa projektu, informuje o stavu čerpání dotací z ROP Střední Morava a upozorňuje na nejčastější chyby v rámci udržitelnosti projektu, kterým je potřeba se vyhnout. Nechybí ani standardní rubriky, např. proměny v čase nebo zajímavé tipy na výlet.

 
‹‹   Předchozí   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 30 40 50   Následující   ››