Aktuality

‹‹   Předchozí   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 30 40 50   Následující   ››

Byla vyhlášena v pořadí již 58. výzva

DSC07967.jpg Ve středu 28. ledna 2015 byla Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava vyhlášena výzva č. 58/2015. Výzva je zaměřena na předkládání projektových žádostí v prioritní ose 1 (1.1.1 Silnice II. a III. třídy) a v prioritní ose 2 (2.3.1 Fyzická revitalizace území).

 

Bylo vydáno Metodické oznámení č. 45

web_2.jpg K datu 27. 1. 2015 bylo vydáno Metodické oznámení č. 45 Výklad nastaveného postupu pro projekty nezakládající veřejnou podporu a současně pracující s opatřením k eliminaci rizik z přezávazkování/nedočerpání programu. Cílem tohoto metodického oznámení je zpřesnění postupu administrace žádostí o platbu v roce 2015 pro projekty předložené v rámci výzev č. 31/2012 - 50/2014 včetně, u nichž je uplatněno opatření k eliminaci rizik z přezávazkování/nedočerpání finanční alokace programu.

 

Úřad Regionální rady upravil metodiku k zadávání veřejných zakázek

03_web01.jpg Regionální rada Střední Morava vydala s platností od 5. 1. 2015 metodické oznámení, kterým zpřesňuje nastavený administrativní postup uvedený v metodickém pokynu Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007-2013. Úřad odpovědný za rozdělování dotací v Olomouckém a Zlínském kraji tak reaguje na pochybení příjemců odhalená v rámci provedených auditů.

 

Úřad Regionální rady připravuje vyhlášení výzvy na revitalizaci území na venkově

DSC09907.jpg K rozhodnutí připravit tuto výzvu vedlo několik skutečností. Na konci roku 2014 došlo k odstoupení dlouhodobě připravovaných projektů v řádu 100 mil. Kč, koruna dále oslabuje (což ovlivňuje finanční alokaci programu) a v rámci konzultací k novému období bylo zjištěno, že určité aktivity již nebude možné podporovat. Na základě těchto informací je na nejbližší jednání Výboru Regionální rady, které proběhne 28. ledna 2015, připravováno vyhlášení výzvy k předkládání projektových žádostí zaměřené na podoblast podpory 2.3.1 Fyzická revitalizace území na venkově (obce od 500 do 5 000 obyvatel).

 

Revize Metodického oznámení č. 44

web_2.jpg Dne 6.1.2015 byla vydána revize Metodického oznámení č. 44 R1 Zpřesnění nastaveného administrativního postupu zakázek a veřejných zakázek. Touto revizí metodického oznámení byl zpřesněn nastavený administrativní postup na základě dotazu příjemce.

 

Bylo vydáno Metodické oznámení č. 44

web_2.jpg K datu 5.1.2015 bylo vydáno Metodické oznámení č. 44 Zpřesnění nastaveného administrativního postupu zakázek a veřejných zakázek. Tímto metodickým oznámením bude zpřesněn nastavený administrativní postup uvedený v Metodickém pokynu Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007-2013. Cílem Metodického oznámení je minimalizovat výskyt nepravdivých či nesprávně doložených a vyhodnocených referencí, včetně minimalizace rizik podvodného jednání u příjemců dotace.

 

PF 2015

ROP-PF-2015_1.jpg Úřad Regionální rady Střední Morava přeje všem svým partnerům klidné prožití vánočních svátků a v novém roce 2015 hodně zdraví, spokojenosti a osobních i pracovních úspěchů.

 

Výbor Regionální rady vyhlásil 57. výzvu k předkládání projektových žádostí

DSC06885.jpg V pátek 19. prosince 2014 byla Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava vyhlášena výzva č. 57/2014. Ta je zaměřena na předkládání projektových žádostí v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu  oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje města Olomouc „Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc“. Žadatelé mohou své projekty předkládat do 23. ledna 2015.

 

Vyšlo poslední letošní číslo Magazínu ROP

aktualita.jpg Poslední letošní vydání elektronického magazínu ROP se věnuje projektům zaměřeným na zimní aktivity. Přináší také rozhovory z místa projektu, informuje o stavu čerpání dotací z ROP Střední Morava a upozorňuje na nejčastější chyby v rámci udržitelnosti projektu, kterým je potřeba se vyhnout. Nechybí ani standardní rubriky, např. proměny v čase nebo zajímavé tipy na výlet.

 

Výše vyplacených dotací z ROP Střední Morava přesáhla 14 miliard

2_euro.jpg Olomouc, 17.12.2014 – Hranice 14 miliard vyplacených z ROP Střední Morava padla v polovině prosince. K datu 15.12.2014 bylo na účty příjemců odesláno již 14.140.241.495 Kč při celkovém počtu 2 185 žádostí o platbu. Vyplacené dotace podpořily 960 projektů obcí, měst, krajů, podnikatelů a neziskových organizací v Olomouckém a Zlínském kraji.

 

Nová verze programového dokumentu IROP byla odeslána Evropské komisi

handshaking.jpg Od července 2014, kdy vláda schválila návrhy operačních programů, probíhá oficiální vyjednávání s Evropskou komisí o podobě a zaměření jednotlivých programů. Dle pravidel daných evropskou legislativou je Komise posuzuje z pohledu připravenosti a souladu s  prioritami EU i cíli, ke kterým se Česká republika zavázala v rámci stěžejního strategického dokumentu pro čerpání fondů – Dohodě o partnerství.

 

Omluva Úřadu Regionální rady

DSC09907.jpg K datu 7.11.2014 byla aktualizována Příručka pro příjemce, verze 9.8. V této příručce došlo k chybnému uvedení roku na str. 54, kdy místo data ukončení fyzické realizace projektu do 30. 6. 2015 bylo uvedeno datum ukončení fyzické realizace projektu do 30. 6. 2014. Tato chyba byla v Příručce pro příjemce opravena. Tímto se příjemcům za chybu omlouváme.

 

Poskytování informací k možnostem podpory z Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020

euro_coins.jpg V rámci přípravy a projednání strategie realizace Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) došlo k dohodě zástupců Regionálních rad s řídicím orgánem MMR o poskytování tzv. konzultačního servisu pro IROP.

 

Monitorovací výbor na svém zasedání 3.12. projednal Zprávu o realizaci ROP Střední Morava

DSC09907.jpg Zpráva o realizaci ROP Střední Morava je předkládána na každém zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Jejím cílem je informovat Monitorovací výbor ROP Střední Morava o kontinuitě implementace a zhodnotit průběžný pokrok při dosahování cílů ROP Střední Morava.

 

SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE DOTACE Z ROP SM - UDRŽITELNOST PROJEKTU - OLOMOUC - 15.12.2014

DSC06763.jpg Úřada Regionální rady pořádá seminář pro příjemce dotace z ROP SM - Udržitelnost projektu - Olomouc - 15.12.2014.

 
‹‹   Předchozí   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 30 40 50   Následující   ››