Aktuality

‹‹   Předchozí   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 30 40 50   Následující   ››

ROP Střední Morava se připojuje k trestnímu řízení proti bývalým zaměstnancům

Olomouc, 22.4.2015 - Minulý týden Policie ČR obvinila tři již bývalé zaměstnance Úřadu Regionální rady z protiprávního jednání. Na základě interního prošetřování celé události byl s obviněnými zaměstnanci okamžitě ukončen pracovní poměr. Úřad se také jako poškozená strana 21.4. připojil k trestnímu řízení zahájenému Policií ČR.

 

Tisková informace ROP Střední Morava

Olomouc, 17.4.2015 - Na základě dostupných informací ze strany orgánů činných v trestním řízení ve věci ROP Střední Morava provedlo vedení úřadu rychlou analýzu, na základě které lze konstatovat, že uváděné skutečnosti svědčí o porušení pravidel chování obviněných úředníků, a to v odlišné míře.

 

Vyjádření ROP Střední Morava k tiskové informaci ÚOOZ SKPV

Olomouc, 16.4.2015 – Podle aktuálních informací, které Úřad Regionální rady získal, byli pracovníci úřadu obviněni ze spáchání trestných činů s různou mírou podílu a závažnosti. Bezprostředně po zásahu ÚOOZ úřad přijal opatření v souladu se svou protikorupční strategií, která je založena na principu nulové tolerance vůči korupčnímu nebo podvodnému jednání. Pracovníci, kterých se zákrok týkal a kteří byli obviněni, byli zbaveni svých jednacích a rozhodovacích pravomocí. Další pracovněprávní kroky budou následovat na základě obeznámení se s mírou jejich provinění proti pravidlům programu. Z informací, které jsou nyní úřadu dostupné, se celý případ týká osobního selhání jednotlivců v podobě  porušení pravidel administrace programu a nikoliv nastavení systému administrace programu. Bližší informace zatím nemá úřad k dispozici.

 

Reakce na dnešní přítomnost policie na pracovištích ROP Střední Morava

Olomouc, 14.4.2015 - Od dnešního rána zasahovali na pracovištích ROP Střední Morava policisté z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Řediteli úřadu byly sděleny důvody přítomnosti ÚOOZ, ale s ohledem na vázanost mlčenlivostí a na probíhající vyšetřování nelze k zásahu sdělit žádné bližší informace. Úřad Regionální rady s policií plně spolupracuje a zajišťuje součinnost. „Dnešní policejní zásah nic nemění na tom, že nastavený systém administrace ROP Střední Morava je v pořádku,“ uvedl ředitel úřadu Ivan Matulík. Podrobnější informace bude možné sdělit v okamžiku, kdy to vývoj vyšetřování umožní.

 

V Olomouci se bude 15.4. konat seminář k představení IROP

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) ve spolupráci s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava pořádají dne 15.4.2015 od 9:30 hodin Seminář k představení IROP v Regionálním centru Olomouc, Kongresový sál Pegasus, Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc.

 

Obce předložily do poslední výzvy na rozvoj venkova rekordní počet žádostí

bouzov.jpg Olomouc, 25.3.2015 – Enormní zájem obcí o peníze z ROP Střední Morava vyvolala poslední výzva zaměřená na podporu rozvoje venkova. Přihlásilo se do ní celkem 115 obcí, 64 projektových žádostí předložili zájemci z Olomouckého kraje, ze Zlínského kraje jich o evropské peníze usiluje 51. Celkově obce žádají o dotace ve výši 651 milionů.

 

Aktualizace dokumentu Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava

pd.jpg K datu 4.3.2015 byl aktualizován dokument Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava. Aktualizace se týká doplnění nového bodu č. 1 Přílohy č. 1 Tabulka pro provádění finančních oprav u veřejných zakázek a zakázek, který se týká uplatňování finanční opravy u pochybení dle kap. 1, podkap. 1.3 Rozhodnutí Komise C(2013) 9527, úpravy pravidel pro promíjení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně, úpravy sazby finanční opravy u pochybení dle bodu č. 19 Přílohy č. 1 Tabulka pro provádění finančních oprav u veřejných zakázek a zakázek a rozšíření bodu č. 9 Přílohy č. 2 Tabulka pro provádění finančních oprav u ostatních porušení.

 

Čas pro proplacení dotací z ROP Střední Morava se krátí

euro_u_novin.jpg Olomouc, 16.3.2015 – Už jen několik měsíců zbývá příjemcům dotací z ROP Střední Morava na proinvestování evropských peněz, které získali na realizaci svých projektů z programového období 2007-2013. Dotační úřad totiž může proplatit pouze výdaje uskutečněné do 31.12.2015, platby provedené po tomto termínu již nebude možné uznat. Z více než 18 miliard ještě zůstávají k proplacení necelé 4 miliardy.

 

Vyšlo nové číslo Magazínu ROP Střední Morava

STAR___HROZENKOV_2010.jpg První letošní vydání elektronického magazínu ROP Střední Morava se věnuje projektům ve městech a obcích. Představuje nové projekty, přináší zajímavé rozhovory s úspěšnými příjemci dotací, informuje o aktuálně vyhlášených výzvách a stavu čerpání dotací z ROP Střední Morava. Nechybí ani standardní rubriky, např. proměny v čase nebo zajímavé tipy na výlet.

 

Výbor Regionální rady vyhlásil 59. výzvu k předkládání projektových žádostí

DSC09907.jpg Ve středu 18. února 2015 byla Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava vyhlášena výzva č. 59/2015. Ta je zaměřena na předkládání projektových žádostí v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje města Olomouc – Městské parky.  Žadatelé mohou své projekty předkládat do 31. března 2015.

 

Ve Zlíně proběhl seminář k novému programovému období a IROP

V malém sále Kongresového centra ve Zlíně se ve středu 11.2.2015 konal seminář zaměřený na budoucí programové období (2014-2020). Seminář pro případné žadatele a příjemce evropských dotací uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Regionální radou Střední Morava.

 

ROP Střední Morava je třetím nejúspěšnějším programem z pohledu proplacených prostředků

2_euro.jpg Olomouc, 3.2.2015 - V souvislosti s ukončováním programového období 2007-2013 se stále častěji hovoří o schopnosti České republiky vyčerpat z evropských fondů všechny peníze, které měla v tomto období k dispozici. Některým operačním programům se daří čerpat dotace velmi obtížně, což ovšem není případ ROP Střední Morava. Ten dlouhodobě patří k programům, které mají ve využití  peněz z evropských fondů dobré výsledky, a lze očekávat, že vyčerpá všech 18 miliard, které měl v uplynulém období k dispozici.

 

Ve Zlíně se bude 11.2. konat seminář k představení IROP

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) ve spolupráci s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava  pořádají dne 11.2.2015 od 9:30 hodin Seminář k představení IROP v Kongresovém centru Zlín, Malý sál, nám. T. G. Masaryka 5556, Zlín.

 

Malé obce můžou z ROP Střední Morava získat 200 milionů

STAR___HROZENKOV_2010.jpg Olomouc, 29.1.2015 – Možnost získat ještě dotace z ROP Střední Morava se neplánovaně naskytla malým obcím v Olomouckém a Zlínském kraji. Výbor Regionální rady totiž rozhodnul o vypsání výzvy zaměřené na rozvoj území na venkově, do které se můžou přihlásit obce s počtem 500 až 5 000 obyvatel. Na rekonstrukce veřejných prostranství či místních komunikací můžou čerpat 200 milionů korun.

 

Dotace z ROP Střední Morava podpoří další rekonstrukce silnic

II150_OK_008.jpg Olomouc, 29.1.2015 – Další projekty na rekonstrukce silnic v Olomouckém a Zlínském kraji, které budou spolufinancovány z evropských dotací, schválil na svém posledním jednání Výbor Regionální rady Střední Morava. Na úpravu téměř 30 km silnic II. a III. třídy dostanou oba kraje dohromady 210 milionů korun. A mají šanci získat dalších 75 milionů korun. Všechny peníze ale musí proinvestovat nejpozději do konce roku.

 
‹‹   Předchozí   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 30 40 50   Následující   ››