Aktuality

‹‹   Předchozí   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 30 40 50   Následující   ››

Úřad Regionální rady Střední Morava hledá odborné referenty oddělení kontroly a plateb

web_projekty01.jpg Ředitel Úřadu Regionální rady Střední Morava vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice - Odborný referent oddělení kontroly a plateb pro Olomoucké i Zlínské pracoviště. Přihlášky, včetně požadovaných tiskopisů a dokladů, mohou uchazeči o pozici posílat do 4. června do 12:00 hodin na adresu úřadu v Olomouci.

 

Úřad Regionální rady Střední Morava hledá administrativního pracovníka odboru řízení projektů

DSC06885.jpg Ředitel Úřadu Regionální rady Střední Morava vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice - Administrativní pracovník OŘP Zlín. Přihlášky, včetně požadovaných tiskopisů a dokladů, mohou uchazeči o pozici posílat do 1. června do 12:00 hodin na adresu úřadu v Olomouci.

 

200 milionů korun míří do obcí v Olomouckém a Zlínském kraji

013.JPG Olomouc, 13.5.2015 – Čtyřicet obcí v Olomouckém a Zlínském kraji se může pustit do rekonstrukcí svých návsí nebo chodníků a komunikací. Z ROP Střední Morava získají na revitalizaci veřejných prostranství dotace v celkové výši téměř 200 milionů korun. Na svém včerejším jednání o tom rozhodnul Výbor Regionální rady.

 

Aktualizace dokumentu Metodický pokyn - Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt

web_2.jpg K datu 12. 5. 2015 byl aktualizován dokument Metodický pokyn Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt. Ve vazbě na změnu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů došlo k úpravě Smlouvy o poskytnutí dotace  a to v čl. 15 Porušení rozpočtové kázně, smluvních podmínek, nesrovnalosti a sankce.

 

Oslava Dne Evropy s projekty ROP Střední Morava

DE_kopie.jpg Olomouc, 30.4.2015 – Na Den Evropy, který připadá na 9. května, připravil Úřad Regionální rady Střední Morava každoroční akci pro veřejnost. Ve spolupráci s příjemci dotace z ROP Střední Morava v oblasti kultury a cestovního ruchu přichystal na tento den zvýhodněné vstupy na 9 zajímavých míst v Olomouckém a Zlínském kraji. Místní obyvatelé i turisté si tak mohou prohlédnout atraktivní projekty, které vznikly díky finanční podpoře z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Úřad Regionální rady Střední Morava hledá právníka

paragraf.jpg Ředitel Úřadu Regionální rady Střední Morava vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice - právník. Přihlášky, včetně požadovaných tiskopisů a dokladů, mohou uchazeči o pozici posílat do 15. května do 12:00 hodin na adresu úřadu v Olomouci.

 

ROP Střední Morava se připojuje k trestnímu řízení proti bývalým zaměstnancům

Olomouc, 22.4.2015 - Minulý týden Policie ČR obvinila tři již bývalé zaměstnance Úřadu Regionální rady z protiprávního jednání. Na základě interního prošetřování celé události byl s obviněnými zaměstnanci okamžitě ukončen pracovní poměr. Úřad se také jako poškozená strana 21.4. připojil k trestnímu řízení zahájenému Policií ČR.

 

Tisková informace ROP Střední Morava

Olomouc, 17.4.2015 - Na základě dostupných informací ze strany orgánů činných v trestním řízení ve věci ROP Střední Morava provedlo vedení úřadu rychlou analýzu, na základě které lze konstatovat, že uváděné skutečnosti svědčí o porušení pravidel chování obviněných úředníků, a to v odlišné míře.

 

Vyjádření ROP Střední Morava k tiskové informaci ÚOOZ SKPV

Olomouc, 16.4.2015 – Podle aktuálních informací, které Úřad Regionální rady získal, byli pracovníci úřadu obviněni ze spáchání trestných činů s různou mírou podílu a závažnosti. Bezprostředně po zásahu ÚOOZ úřad přijal opatření v souladu se svou protikorupční strategií, která je založena na principu nulové tolerance vůči korupčnímu nebo podvodnému jednání. Pracovníci, kterých se zákrok týkal a kteří byli obviněni, byli zbaveni svých jednacích a rozhodovacích pravomocí. Další pracovněprávní kroky budou následovat na základě obeznámení se s mírou jejich provinění proti pravidlům programu. Z informací, které jsou nyní úřadu dostupné, se celý případ týká osobního selhání jednotlivců v podobě  porušení pravidel administrace programu a nikoliv nastavení systému administrace programu. Bližší informace zatím nemá úřad k dispozici.

 

Reakce na dnešní přítomnost policie na pracovištích ROP Střední Morava

Olomouc, 14.4.2015 - Od dnešního rána zasahovali na pracovištích ROP Střední Morava policisté z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Řediteli úřadu byly sděleny důvody přítomnosti ÚOOZ, ale s ohledem na vázanost mlčenlivostí a na probíhající vyšetřování nelze k zásahu sdělit žádné bližší informace. Úřad Regionální rady s policií plně spolupracuje a zajišťuje součinnost. „Dnešní policejní zásah nic nemění na tom, že nastavený systém administrace ROP Střední Morava je v pořádku,“ uvedl ředitel úřadu Ivan Matulík. Podrobnější informace bude možné sdělit v okamžiku, kdy to vývoj vyšetřování umožní.

 

V Olomouci se bude 15.4. konat seminář k představení IROP

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) ve spolupráci s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava pořádají dne 15.4.2015 od 9:30 hodin Seminář k představení IROP v Regionálním centru Olomouc, Kongresový sál Pegasus, Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc.

 

Obce předložily do poslední výzvy na rozvoj venkova rekordní počet žádostí

bouzov.jpg Olomouc, 25.3.2015 – Enormní zájem obcí o peníze z ROP Střední Morava vyvolala poslední výzva zaměřená na podporu rozvoje venkova. Přihlásilo se do ní celkem 115 obcí, 64 projektových žádostí předložili zájemci z Olomouckého kraje, ze Zlínského kraje jich o evropské peníze usiluje 51. Celkově obce žádají o dotace ve výši 651 milionů.

 

Aktualizace dokumentu Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava

pd.jpg K datu 4.3.2015 byl aktualizován dokument Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava. Aktualizace se týká doplnění nového bodu č. 1 Přílohy č. 1 Tabulka pro provádění finančních oprav u veřejných zakázek a zakázek, který se týká uplatňování finanční opravy u pochybení dle kap. 1, podkap. 1.3 Rozhodnutí Komise C(2013) 9527, úpravy pravidel pro promíjení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně, úpravy sazby finanční opravy u pochybení dle bodu č. 19 Přílohy č. 1 Tabulka pro provádění finančních oprav u veřejných zakázek a zakázek a rozšíření bodu č. 9 Přílohy č. 2 Tabulka pro provádění finančních oprav u ostatních porušení.

 

Čas pro proplacení dotací z ROP Střední Morava se krátí

euro_u_novin.jpg Olomouc, 16.3.2015 – Už jen několik měsíců zbývá příjemcům dotací z ROP Střední Morava na proinvestování evropských peněz, které získali na realizaci svých projektů z programového období 2007-2013. Dotační úřad totiž může proplatit pouze výdaje uskutečněné do 31.12.2015, platby provedené po tomto termínu již nebude možné uznat. Z více než 18 miliard ještě zůstávají k proplacení necelé 4 miliardy.

 

Vyšlo nové číslo Magazínu ROP Střední Morava

STAR___HROZENKOV_2010.jpg První letošní vydání elektronického magazínu ROP Střední Morava se věnuje projektům ve městech a obcích. Představuje nové projekty, přináší zajímavé rozhovory s úspěšnými příjemci dotací, informuje o aktuálně vyhlášených výzvách a stavu čerpání dotací z ROP Střední Morava. Nechybí ani standardní rubriky, např. proměny v čase nebo zajímavé tipy na výlet.

 
‹‹   Předchozí   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 30 40 50   Následující   ››