Aktuality

Stanovisko MŽP k návrhu koncepce ROP NUTS II Střední Morava

Koncepce "Regionální operační program regionu NUTS II Střední Morava" byla podrobena posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

 

Výzva k podání nabídky na zpracování návrhu systémového řešení IT v rámci ÚRR

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava oznamuje úmysl zadat zakázku na zpracování návrhu systémového řešení provozu IT v Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava.

 

Dotazníkové šetření k Společnému regionálnímu operačnímu programu

V rámci vyhodnocování uplynulého programovacího období 2004 - 2006 probíhá v regionu soudržnosti Střední Morava dotazníkové šetření s důrazem na Společný regionální operační program, jeho průběh a spokojenost žadatelů s prací Sekretariátu Regionální rady (resp. Úřadu Regionální rady).

 

Veřejné projednání SEA hodnocení ROP NUTS II Střední Morava

Setkání veřejnosti s tvůrci hodnocení vlivu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava na životní prostředí a veřejné zdraví se uskutečnilo 24. října v přerovském hotelu Jana. Akce byla organizována na základě zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zúčastnilo se jí na 30 zástupců veřejné správy, neziskových organizací a podnikatelů. Podrobnější informace naleznete v zápise a prezentacích z projednávání uvedených níže.

 

Výběrové řízení na zaměstnance Úřadu Regionální rady

Ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovních míst:

 

Veřejné projednávání SEA hodnocení Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava

Dovolujeme si Vás pozvat na veřejné projednávání SEA hodnocení ROP NUTS II Střední Morava, které se uskuteční v úterý 24. října 2006 ve 14:00 v Kongresovém sále hotelu Jana v Přerově.

 

Jednání Výboru Regionální rady

 

Sedmé kolo výzvy SROP