Aktuality

Upozornění pro obce v souvislosti s vyhlášením 1. výzvy na regionální dopravní infrastrukturu

Projekty obcí na místní komunikace mohou být v oblasti podpory 1.1 předkládány pouze jako součást projektů na stavební úpravy nebo výstavbu silnic II. a III. třídy a to pouze jako vyvolané investice v souvislosti s touto výstavbou.

 

V Olomouci zasedal Monitorovací výbor Regionálního operačního programu Střední Morava

Ve středu 5. září 2007 v Olomouci proběhlo první zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Střední Morava.

 

Regionální rada Střední Morava jako první vyhlásila výzvu

Dne 6. září 2007 Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava vyhlásila první výzvu k podávání žádostí o podporu z prioritní osy Doprava a Technická pomoc.

 

Byla zveřejněna desátá verze ROP Střední Morava

Pod odkazem ROP byla zveřejněna desátá verze Regionálního operačního programu Střední Morava, která byla zaslána Ministerstvu pro místní rozvoj a posléze i Evropské komisi.

 

Iniciativa Společenství INTERREG IIIA

Správce Fondu mikroprojektů Region Bílé Karpaty oznamuje dodatečné otevření Fondu k dočerpání alokace  roku 2006 k 21. srpnu 2007.

 

Unifikovaná žádost pro předkládání projektů v období 2007-2013

S cílem zjednodušit a zvýšit transparentnost systému rozdělování evropských fondů v programovacím období 2007-2013 zajistilo ministerstvo pro místní rozvoj webovou formu žádosti pro předkládání projektových záměrů, a to v rámci naplnění programového prohlášení vlády.

 

Abeceda fondů EU

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo publikaci s názvem " Abeceda fondů EU ." Stručný přehled realizace strukturálních fondů EU v České republice obsahuje základní informace o přínosech politiky hospodářské a sociální soudržnosti (regionální politiky) EU, finančních nástrojích EU, vysvětluje principy fungování strukturálních fondů a systém realizace programů fondů EU v ČR.

 

Fotodokumentace k ROP Střední Morava

Ředitel Úřadu Regionální rady vyhlašuje výzvu k podání nabídky na pořízení fotodokumentace k ROP Střední Morava.

 

Dodávka kompletní IT infrastruktury

Úřad Regionální rady hledá dodavatele kompletní IT infrastruktury pro pracoviště Olomouc a Zlín.

 

Předseda Regionální rady Lukáš diskutoval se zaměstnanci Úřadu Regionální rady

"Úřad Regionální rady není pouze úřadem pro úřad, ale musíme si všichni uvědomit, že jsme tady zejména proto, abychom zvýšili růstový potenciál regionu soudržnosti Střední Morava," řekl na setkání se zaměstnanci Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava její předseda, Libor Lukáš.

 

Výběrová řízení na pozice pracovníků Úřadu Regionální rady

Ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, Ivan Matulík,  vyhlašuje výběrové řízení na následující pozice:

 

Regionální operační program "verze 0.9"

Nová verze Regionálního operačního programu Střední Morava byla předložena Evropské komisi.

 

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava má nového ředitele

Novým ředitelem Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava byl s účinností od 1. července jmenován Ivan Matulík, dosavadní vedoucí Odboru strategického rozvoje Krajského úřadu Zlínského kraje. Stalo se tak na středečním zasedání Výboru Regionální rady ve zlínském Baťově mrakodrapu. Jednání vedl předseda rady - hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš.

 

Výzva k podání nabídky - automobil

Úřad Regionální rady vyhlašuje výzvu na nákup služebního motorového vozidla pro Úřad Regionální rady, Územní pracoviště Olomouc.

 

Správce rozpočtu - uzávěrka prodloužena

Uzávěrka podávání přihlášek do výběrového řízení na pozici "správce rozpočtu" byla prodloužena do 31. května 2007 .