Aktuality

ROP Střední Morava je schválen

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava je schválen – Evropská komise o tom rozhodla dne 3. prosince 2007.

 

V Luhačovicích a v Olomouci se mluvilo o ROPu Střední Morava

Upozornit na možnosti Regionálního operačního programu Střední Morava bylo hlavním cílem konferencí pořádaných dne 16. listopadu v Luhačovicích a o čtyři dny později v Olomouci.

 

Konference k ROP Střední Morava

Úřad Regionální rady ve spolupráci s Olomouckým a Zlínským krajem pořádá úvodní konference k Regionálnímu operačnímu programu Střední Morava.

 

Úřad Regionální rady hledá nové zaměstnance

Ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava vyhlašuje výběrové řízení na následující pozice:

 

Úřad Regionální rady přijal první projekty

Středa 31. 10. 2007 byla posledním dnem pro předložení projektů z první výzvy Regionálního operačního programu Střední Morava zaměřené na úpravy a modernizaci silnic 2. a 3. třídy v Olomouckém a Zlínském kraji.

 

Výzva k podání nabídky - Internet

Úřad Regionální rady vyhlašuje výzvu k podání nabídky na Připojení k síti Internet.

 

V Praze se ve středu jednalo o ROPu

Ve středu 19. září 2007 proběhlo na Ministerstvu pro místní rozvoj jednání se zástupcem Evropské komise Georgiosem Yannoussisem o připomínkách k Regionálnímu operačnímu programu Střední Morava.

 

Úřad Regionální rady hledá další zaměstnance

Ředitel Úradu Regionální rady, Ivan Matulík, vyhlašuje výběrové řízení na tyto pozice:

 

Úřad Regionální rady hledá nové zaměstnance

Ředitel Úřadu Regionální rady, Ivan Matulík, vyhlašuje výběrová řízení na tyto pozice:

 

Upozornění pro obce v souvislosti s vyhlášením 1. výzvy na regionální dopravní infrastrukturu

Projekty obcí na místní komunikace mohou být v oblasti podpory 1.1 předkládány pouze jako součást projektů na stavební úpravy nebo výstavbu silnic II. a III. třídy a to pouze jako vyvolané investice v souvislosti s touto výstavbou.

 

V Olomouci zasedal Monitorovací výbor Regionálního operačního programu Střední Morava

Ve středu 5. září 2007 v Olomouci proběhlo první zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Střední Morava.

 

Regionální rada Střední Morava jako první vyhlásila výzvu

Dne 6. září 2007 Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava vyhlásila první výzvu k podávání žádostí o podporu z prioritní osy Doprava a Technická pomoc.

 

Byla zveřejněna desátá verze ROP Střední Morava

Pod odkazem ROP byla zveřejněna desátá verze Regionálního operačního programu Střední Morava, která byla zaslána Ministerstvu pro místní rozvoj a posléze i Evropské komisi.

 

Iniciativa Společenství INTERREG IIIA

Správce Fondu mikroprojektů Region Bílé Karpaty oznamuje dodatečné otevření Fondu k dočerpání alokace  roku 2006 k 21. srpnu 2007.

 

Unifikovaná žádost pro předkládání projektů v období 2007-2013

S cílem zjednodušit a zvýšit transparentnost systému rozdělování evropských fondů v programovacím období 2007-2013 zajistilo ministerstvo pro místní rozvoj webovou formu žádosti pro předkládání projektových záměrů, a to v rámci naplnění programového prohlášení vlády.