Aktuality

Odstavení webové žádosti BENEFIT7

V pondělí 3. března 2008 bude od 8:00 hodin do 17:00 hodin probíhat pravidelná údržba webové žádosti BENEFIT7 ze strany dodavatele technického zabezpečení provozu.

 

Upřesnění struktury Studie proveditelnosti

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava v návaznosti na dotazy ze strany žadatelů vydal metodické oznámení - Upřesnění struktury Studie proveditelnosti.

 

Upozornění předkladatelům projektů z výzvy č. 02/2007

Žádáme předkladatele projektů, kteří připravují odevzdání žádostí o podporu z ROP Střední Morava v rámci výzvy č. 02/2007, aby nenechávali odevzdání projektů na poslední den příjmu žádostí, tj. na 28. února 2008, ale aby odevzdávali projekty PRŮBĚŽNĚ .

 

Vyplňování tabulek Metodický pokyn - osnova studie proveditelnosti a analýzy nákladů a přínosů

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava zveřejnil metodické oznámení vztahující se k vyplňování tabulek Metodického pokynu - osnova studie proveditelnosti a analýzy nákladů a přínosů.

 

V Olomouci zasedal Monitorovací výbor

Ve středu 13. února 2008 v Olomouci proběhlo zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Střední Morava. Hlavním tématem zasedání bylo projednání kritérií pro výběr projektů, které budou odevzdány v nejbližších vyhlášených výzvách.

 

Metodické oznámení k průzkumu pro stanovení hodnoty indikátoru

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava vydal metodické oznámení týkající se průzkumu pro stanovení hodnoty indikátoru "Počet uživatelů mající prospěch z regenerovaných a revitalizovaných území."

 

Příklad vyplnění tabulek studie proveditelnosti

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava zveřejnil příklad vyplnění studie proveditelnosti.

 

Počet uživatelů cyklostezek po 1. roce provozu

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava zveřejnil Metodocké oznámení týkající se průzkumu pro stanovení hodnoty indikátoru "Počet uživatelů cyklostezek po 1. roce provozu".

 

Výběrové řízení na pracovníky ÚRR

Ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava vyhlašuje výběrové řízení na následující pozice:

 

Otázky a odpovědi - diskuse účastníků seminářů s pracovníky ÚRR

Více než sto odpovědí na otázky účastníků seminářů v Olomouci, ve Zlíně, v Uherském Hradišti a ve Velkých Losinách zpracovali pracovníci Úřadu Regionální rady ve vztahu k druhé výzvě z Regopnálního operačního programu Střední Morava.

 

Metodické oznámení pro žadatele z výzvy 02/2007

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava v těchto dnech vydal pro žadatele z ROP Střední Morava ve vztahu k výzvě č. 02/2007 dvě metodická oznámení: Integrované projekty předkládané dobrovolnými svazky obcí v rámci oblasti podpory 1.3 Bezmotorová doprava a Místní šetření pro stanovení hodnoty indikátoru "Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí".

 

Na semináře přišlo téměř 300 účastníků

Téměř 300 zájemců o informace k výzvě č. 02/2007 z Regionálního operačního programu Střední Morava přišlo na semináře pořádané Úřadem Regionální rady v Olomouci, Zlíně, Uherském Hradišti a nakonec ve Velkých Losinách.

 

Seminář k výzvě se přesunul do Zlína

Dnes pokračoval ve Zlíně druhý ze čtyř seminářů zaměřených na specifikaci výzvy číslo 02/2007. Na seminář přišlo přibližně sedmdesát zájemců o informace. Byli to hhlavně zástupci obcí a neziskových organizací.

 

Olomouc odstartovala semináře k výzvě

Podmínky, za kterých lze získat podporu z Regionálního operačního programu Střední Morava – to bylo hlavním obsahem prvního z řady seminářů zaměřených na vyhlášení výzvy č. 02/2007.

 

Semináře k výzvě č. 02/2007

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava zve všechny zájemce o podporu z ROP Střední Morava na semináře k výzvě č. 02/2007. Semináře budou probíhat formou workshopů tak, aby pracovníci Úřadu Regionální rady mohli přímo odpovídat na dotazy.