Aktuality

Metodické oznámení: Certifikace ubytovacích zařízení

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava zveřejnil metodické oznámení k výzvě č. 03/2008 Certifikace ubytovacích zařízení .

 

Úřad Regionální rady spustil webovou aplikaci pro analýzu nákladů a přínosů

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava zveřejnil webovou aplikaci analýzy nákladů a přínosů. Cílem aplikace je zjednodušení práce žadatelům s projekty nad 10 milionů korun.

 

Výbor upravil text výzvy v oblasti podpory 4.2

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava schválil změny ve výzvě k předkládání projektových žádostí pro oblast podpory 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu. Změny se týkají zejména finančního členění oblasti podpory mezi oprávněné žadatele/příjemce. Dále byl předložen model koordinace jednotlivých aktivit.

 

BENEFIT je pro výzvu 03/2008 přístupný

Upozorňujeme žadatele, že od dnešního dne je přístupná webová aplikace BENEFIT7 pro výzvu č.03/2008. Projektové žádosti mohou být postupně vyplňovány.

 

Výbor schválil výzvu a rozdělení peněz na absorpční kapacitu

Ve středu 12. března 2008 Výbor Regionální rady schválil rámcový model realizace oblasti podpory 4.2 Zvyšování absorpční kapacity regionu. Evropské peníze budou stejným dílem rozděleny mezi kraje a Úřad Regionální rady.

 

Zveřejněna osnova studie proveditelnosti

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava zveřejnil metodický pokyn Osnova studie proveditelnosti a analýza nákladů a přínosů a metodický pokyn pro projekty vytvářející příjmy, vč. příloh.

 

Studie proveditelnosti bude upravena

V pátek 7. března 2008 na Úřadu Regionální rady proběhlo jednání pracovníků ÚRR se zástupci odborné veřejnosti na téma úprav Metodického pokynu Osnova studie proveditelnosti a analýzy nákladů a přínosů. Ze strany odborné veřejnosti vzešly požadavky pro úpravy tohoto metodického pokynu zejména v oblasti zefektivnění struktury.

 

Semináře k výzvě č. 03/2008

Seznámit žadatele s aktuální dokumentací je cílem cyklu odborných seminářů k výzvě č. 03/2008 připraveného pro žadatele Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava v Olomouci, ve Zlíně, v Jeseníku a Kroměříži.

 

Zveřejnění projektů schválených ve výzvě 01/2007

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava na svých webových stránkách zveřejnil seznam projektů schválených Výborem Regionální rady v první výzvě zaměřené na oblast podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura.

 

Ve druhé výzvě bylo přijato celkem 128 projektů

Celkem 128 projektů bylo Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava přijato do uzávěrky příjmu žádostí z výzvy č. 02/2007 v pátek 29. února 2008.

 

Výbor schválil první projekty z ROP Střední Morava

Projekty předložené v rámci výzvy zaměřené na oblast regionální dopravní infrastruktury schválil v tomto týdnu Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava.

 

Úprava osnovy studie proveditelnosti

Vážení žadatelé, v současné době probíhá úprava metodického pokynu Osnova studie proveditelnosti a analýza nákladů. Důvodem je snaha o zjednodušení a zlepšení popisu informací uvedených ve studii proveditelnosti a jejích pracovních tabulkách. V návaznosti na tuto změnu může být aktualizován i metodický pokyn Projekty generující příjmy.

 

Prodloužení termínu odevzdání žádostí ve výzvě č. 02/2007

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava oznamuje prodloužení termínu odevzdání projektových žádostí do pátku 29. února 2008 do 13:00 hodin .

 

Vyhlášení třetí výzvy z ROP Střední Morava

Další kolo výzev schválil Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava při korespondenčním hlasování dne 27. února 2008.

 

Vyplňování webové žádosti BENEFIT7 pro výzvu č. 02/2007

Vážení žadatelé, omlouváme se za komplikace spojené s vyplňováním a ukládáním webové žádosti BENEFIT7. Vzniklé problémy jsou způsobeny přetížeností systému, což se projevuje např. při ukládání žádosti do systému. V této souvislosti Vás prosíme o častější průběžné ukládání dat.