Aktuality

BENEFIT7 je pro šestou výzvu funkční

Upozorňujeme žadatele, že od dnešního dne je přístupná webová aplikace BENEFIT7 pro výzvu č.06/2008. Projektové žádosti mohou být postupně vyplňovány.

 

Doplňující informace a monitorovací indikátory k vybraným podoblastem podpory

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava zveřejnil metodické oznámení z výzvě č. 03/2008 Doplňující informace a monitorovací indikátory k vybraným podoblastem podpory.

 

Úřad Regionální rady vyhlásil dalších devět výzev

Celekem devět nových oblastí a podoblastí podpory vyhlásil v rámci šesté výzvy Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava.

 

Mimořádná údržba BENEFIT7 v sobotu 26.4.2008

V sobotu 26.4.2008 bude od 3:00 do 24:00 probíhat mimořádná údržba webové žádosti BENEFIT7 ze strany dodavatele technického zabezpečení provozu. V uvedenou dobu nebude na adrese www.eu-zadost.cz webová aplikace dostupná.

 

Počáteční datum způsobilosti výdajů u projektů zakládajících veřejnou podporu

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava vydal metodické oznámení týkající se počátečního data způsobilosti výdajů u projektů zakládajících veřejnou podporu. Metodické oznámení se týká výzev 03/2008, 04/2008 a 05/2008.

 

Úřad hledá experty a externí hodnotitele projektů

Ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozic:

 

Úřad hledá nové zaměstnance

Ředitel Úřadu Regionální rady Střední Morava vyhlašuje výběrové řízení na pozici Správce IT a Specialista na studii proveditelnosti .

 

Výbor aktualizoval harmonogram výzev na rok 2008

Na úterním jednání Výbor Regionální rady mimo jiné aktualizoval i předpokládaný harmonogram výzev na rok 2008.

 

Úřad přijal projekty za více než 1,5 miliardy

V pondělí 14. dubna 2008 bylo ukončeno přijímání projektů do podoblasti podpory 3.3.2 podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu na území mimo dopad přípravy integrovaných plánů rozvoje, čili mimo území Jesenicka, Šumperska, Olomouce, Luhačovicka, Rožnovska a Horního Vsacka.

 

Regionální rada vyhlásila šestou výzvu, bude rozděleno 1,6 miliardy korun

Celkem 1,6 miliardy korun bude rozděleno v rámci šesté výzvy Regionálního operačního programu (ROP) pro Zlínský a Olomoucký kraj.

 

5. května nebude funkční BENEFIT - žádosti do třetí výzvy budou muset být finálně uloženy o den dříve

V pondělí 5. 5. 2008 bude od 8:00 hodin do 17:00 hodin probíhat pravidelná údržba webové žádosti BENEFIT7 ze strany dodavatele technického zabezpečení provozu. V tuto dobu nebude na adrese www.eu-zadost.cz webová aplikace funkční. Nebude možné s žádostí pracovat a ani ji finálně ukládat.

 

Povinné přílohy při předkládání projektů

Vzhledem k množícím se dotazům na strukturu povinných příloh projektu, které Úřad Regionální rady zaznamenal v posledních dnech, zveřejňujeme metodické oznámení, které popisuje povinné přílohy projektu ve výzvách číslo 03/2008, 04/2008 a 05/2008.

 

Žádost o kontrolu záložek v BENEFITU

Upozorňujeme uživatele BENEFIT7, kteří v termínu do 9.4.2008 včetně vyplňovali záložky Environmentální kritéria nebo Rovné příležitosti ve vyhlášených výzvách, aby si ještě jednou zkontrolovali všechny záznamy na těchto dvou záložkách.

 

Otázky a odpovědi ke studii proveditelnosti

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava připravil pro předkladatele projektů přepis otázek a odpovědí, které byly vzneseny na semináři ke studii proveditelnosti. Ten se konal dne 4. 4. 2008 v Přerově.

 

Odstavení webové žádosti BENEFIT7

V úterý 1. dubna 2008 bude od 8:00 hodin do 17:00 hodin probíhat pravidelná údržba webové žádosti BENEFIT7 ze strany dodavatele technického zabezpečení provozu.