Aktuality

Úřad vydal metodické oznámení k šesté výzvě ve vztahu k ZUŠ a k školským právnickým osobám

Metodické oznámení ve vztahu k základním uměleckým školám a k skolským právnickým osobám zřízených ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání vydal v těchto dnech Úřad Regionální rady.

 

Odstávka webové aplikace BENEFIT7

V době od soboty 21.6.2008 od 5:00 do pondělí 23.6.2008 do 6:00 hodin nastane úplná odstávka webové aplikace BENEFIT7 z důvodu úpravy informační infrastruktury centrály Centra pro regionální rozvoj České republiky, které je správcem webové aplikace BENEFIT7. V tuto dobu nebude na adrese www.eu-zadost.cz webová aplikace funkční. Plánované úpravy informační infrastruktury přinesou zvýšení stability a bezpečnosti celého informačního systému.

 

Upozornění pro uživatele BENEFIT7

V pondělí 2. 6. 2008 bude od 8:00 hodin do 17:00 hodin probíhat pravidelná údržba webové žádosti BENEFIT7 ze strany dodavatele technického zabezpečení provozu. V tuto dobu nebude na adrese www.eu-zadost.cz webová aplikace funkční.

 

Úřad vydal metodické oznámení k šesté výzvě

Metodické oznámení s názvem Upřesnění nezbytné podmínky pro realizaci projektů v sociálních službách vydal Úřad Regionální rady ve vztahu k vyhlášené šesté výzvě ve vztahu k ROP STřední Morava, oblast podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblast podpory 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb.

 

Úřad hledá nové zaměstnance

Ředitel Úřadu Regionální rady Střední Morava vypisuje výběrové řízení na následující pozice:  

 

Vyšlo první číslo Magazínu ROP

První číslo Magazínu ROP v těchto dnech vydala Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava. Cílem osmistránkového bulletinu je poskytnout dostatečný prostor pro odborné a úplné informace o možnostech a realizaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava na území regionu, resp. v Olomouckém a Zlínském kraji.

 

Výzva pro krajská města vyhlášena

V pořadí sedmá výzva z ROP Střední Morava je zaměřena na přípravu a předkládání Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM). Systém IPRM je novým mechanismem, jak investovat peníze v regionálních centrech. V regionu soudržnosti Střední Morava se integrované plány rozvoje týkají krajských měst Olomouc a Zlín.

 

Pátá výzva uzavřena

Sedm žádostí o podporu z ROP Střední Morava pro podnikatele v cestovním ruchu na Luhačovicku bylo přijato do uzávěrky pro předkládání žádostí v oblasti podpory 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje území Luhačovicka.

 

Zveřejněny prezentace k seminářům v Olomouci, Rožnově p.R. a v Uherském Hradišti

Prezentace připravené na semináře k šesté výzvě z ROP Střední Morava jsou zveřejněny v sekci Prezentace .

 

Seminář k IPRÚ Rožnovsko a Horní Vsacko

S ohledem na oblasti podpory vyhlášené v šesté výzvě z ROP Střední Morava je Úřadem Regionální rady připraven seminář se zaměřením na cestovní ruch, resp. intergované plány rozvoje území (IPRÚ).

 

Výbor schválil sedmou výzvu

V pořadí sedmou výzvu z Regionálního operačního programu Střední Morava schválil na svém jednání Výbor Regionální rady ve středu 14. května. Výzva se týká krajských sídelních měst Olomouc a Zlín jako urbanizovaných celků. Města mohou prostřednictvím výzvy financovat své tzv. integrované rozvojové plány, které jsou zaměřeny na rozvoj vybraných zón nebo témat, například rozvoje volného času. Celkově může být rozdělena až miliarda korun.

 

Úřad připravil další semináře pro žadatele

Úřad Regionální rady regionu soudrřnosti Střední Morava připravil v rámci vyhlášení šesté výzvy z ROP Střední Morava informační semináře pro žadatele.

 

Aktualizace metodického pokynu BENEFIT7

Na základě avizované aktualizace systému webové žádosti BENEFIT7, která proběhla na konci měsíce dubna, byl Úřadem Regionální rady aktualizován i metodický pokyn pro vyplňování webové žádosti BENEFIT7.

 

Zájem o projekty na venkově předčil očekávání

Přetlak projektů odevzdaných v podoblasti podpory 2.3.2 Sociální infrastruktura na venkově zaznamenal Úřad Regionální rady po ukončení příjmu žádostí v rámci třetí výzvy z Regionálního operačního programu Střední Morava. Na úřadě bylo odevzdáno 145 projektů za bezmála dvě miliardy korun. V celkovém souhrnu poptávka na venkově přibližně osmkrát převýšila finanční alokaci stanovenou výzvou, jejíž předpokládaná výše byla stanovena na 250 milionů korun.

 

Zahájení prací na projektu

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava zveřejnil analýzu pojmu "zahájení prací na projektu." Přesná definice pojmu zahájení prací na projektu je stěžejní nejen pro určení způsobilosti výdajů podpořeného projektu, ale i pro samotné rozhodnutí, zda je možné regionální investiční podporu projektu poskytnout.