Aktuality

Vydána specifikace pojmu Publicita a propagace

Úřad Regionální rady vydal metodické oznámení pro vymezení pojmů publicita a propagace u projektů financovaných z ROP Střední Morava.

 

Vyšlo další číslo Magazínu ROP

V pořadí již druhé číslo dvouměsíčníku o realizaci Regionálního operačního programu v regionu Magazín ROP vyšlo právě v těchto dnech.

 

Výbor Regionální rady schválil projekty měst a obcí za miliardu korun

Celkem miliarda korun poputuje po dnešním rozhodnutí Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava do měst a obcí ve Zlínském a Olomouckém kraji. Schválena byla podpora pro 81 projektů, které získají finance z Regionálního operačního programu určeného pro oba zmíněné kraje.

 

Osmá výzva upravila zadávání zakázek

Vyhlášením osmé výzvy byl upraven metodický pokyn pro zadávání zakázek. Kromě jiného nově u zakázek přesahujících 2 miliony bez DHP na služby a 6 milionů bez DPH na stavební práce budou zadavatelé postupovat v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

 

Podnikatelé i veřejný sektor mohou žádat v osmé výzvě

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava vyhlašuje v pořadí osmou výzvu pro předkládání projektů financovaných z Regionálního operačního programu Střední Morava.

 

Úřad hledá vedoucího finančního odboru

Ředitel Úřadu Regionální rady vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí finančního odboru s místem výkonu práce v Olomouci.

 

V šesté výzvě bylo odevzdáno 159 projektů

Celkem 159 projektových žádostí bylo na Úřad Regionální rady odevzdáno do uzávěrky příjmu žádostí v rámci šesté výzvy z Regionálního operačního programu Střední Morava.

 

Schváleno bylo celkem 72 projektů

Celkem 72 projektů z 96 řádně odevzdaných projektových žádostí na Úřad Regionální rady bylo ve středu 25. června2008 schváleno Výborem Regionální rady.

 

Střední Morava bude mít devadesát kilometrů nových cyklostezek

Projekty za více než jednu miliardu korun na rozvoj Olomouckého a Zlínského kraje schválil na svém jednání Výbor Regionální rady ve středu 25. června 2008.

 

Podnikatelé i veřejný sektor mohou žádat v osmé výzvě

V pořadí již osmou výzvu z Regionálního operačního programu Střední Morava schválil na svém jednání Výbor Regionální rady ve středu 25. června 2008.

 

Jednotná klasifikace ubytovacích zařízení

Na webové stránky Regionální rady byla doplněna Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení České republiky , kategorie hotel, hotel garni, pension a motel 2006 - 2009.

 

Integrované plány rozvoje území Zlínského kraje jsou zveřejněny

Úřad Regionální rady Střední Morava na svých webových stránkách zveřejnil texty a kontakty na osoby, které ve Zlínském kraji zajišťují koordinaci aktivit zahrnutých do Integrovaných plánů rozvoje území.

 

Tok peněz z ROP je v regionu fakticky otevřen

Podepsáním prvních smluv na čerpání evropských financí prostřednictvím regionálního operačního programu byl fakticky zahájen tok financí z evropských fondů k příjemcům v regionu.

 

Výbor schválil doplnění aktivit ve výzvě č. 06/2008

Korespondenčním hlasováním ukončeným ve středu 4. června 2008 Výbor Regionální rady schválil doplnění aktivity ve výzvě č. 06/2008 ve vztahu k podoblasti podpory 2.2.3 - Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání.