Aktuality

Silnice a cyklostezky posílí o 450 milionů z ROP Střední Morava

2.T____etice_Drahanovice.jpg Celkem 450 milionů korun bude nově k dispozici žadatelům o dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava v prioritní ose Doprava oproti původně schválenému finančnímu rámci. Příležitost tak v obou krajích dostanou další kilometry silnic II a III tříd a cyklostezky.

 

Úřad Regionální rady přijímal další žádosti o dotace z ROP Střední Morava

web_projekty.jpg Projekty za 346,4 miliony korun předložili na Úřad Regionální rady města, obce a podnikatelé z Olomouckého a Zlínského kraje. Soutěží tak o 300 milionů, na které byla vypsána v pořadí již osmadvacátá výzva z ROP Střední Morava.

 

Poptávka po Inovačních voucherech Zlínského kraje převyšuje možnosti

home.jpg Celkem 51 podaných žádostí o spolupráci mezi podnikateli z regionu a univerzitami. Takový je prozatímní výsledek prvního ročníku projektu nazvaného Inovační vouchery Zlínského kraje, jehož cílem je rozvoj inovačního potenciálu firem prostřednictvím spolupráce s univerzitními odborníky.

 

Ve Lhotě na Zlínsku oslavili otevření centra pro volný čas zabíjačkovými hody

lhota.jpg Tři venkovní hřiště, několik zájmových kluboven a moderně vybavená mateřská školka pro zhruba třicet dětí, tak vypadá projekt Centra volnočasových aktivit a mateřské školy v obci Lhota na Zlínsku. Z Regionálního operačního programu Střední Morava využili dotaci ve výši 14,3 miliony korun.

 

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo semináře pro příjemce i žadatele

DSC06763.jpg Projekt Jak na fondy – Semináře vznikl ve spolupráci Národního orgánu pro koordinaci (NOK) a jednotlivých Řídících orgánů (ŘO) a má za cíl zajistit vzdělávací semináře pro žadatele a příjemce evropských dotací . Projekt je hrazen z prostředků Operačního programu Technická pomoc (OPTP).

 

Naposledy lze žádat o peníze na sociální služby v Olomouckém a Zlínském kraji

Vset__n_senio__i.jpg Kraje, města a neziskové organizace z Olomouckého a Zlínského kraje mají poslední příležitost předložit projekty na rozvoj sociální infrastruktury v regionu. Z Regionálního operačního programu Střední Morava byla na toto téma vyhlášena poslední výzva. 

 

Včelín – nové zázemí pro volnočasové aktivity na Podhostýnsku

V__el__n_FOTO_3.jpg Město Bystřice pod Hostýnem ukončilo v závěru roku 2011 realizaci projektu ,,Středisko volného času-Včelín“, který byl spolufinancován z ROP Střední Morava. Byla rekonstruována historická vila z roku 1913 v ulici Kroužky v Bystřici pod Hostýnem, která patřila významnému bystřickému rodákovi, akademickému malíři Františku Ondrůškovi a kterou místní občané znají pod názvem Včelín.  

 

Evropská komise navýšila ROP Střední Morava o 380 milionů korun

euro_coins.jpg Na konci roku 2011 Evropská komise schválila navýšení celkového objemu financí Regionálního operačního programu Střední Morava o přibližně 380 milionů korun na rozvoj dopravy a středního a vyššího školství v regionu.

 

Zesnula členka Výboru Regionální rady Dagmar Lacinová

lacinov__1.jpg Velmi nás zasáhla zpráva o úmrtí členky Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, Mgr. Dagmar Lacinové. Členové Výboru Regionální rady vyjadřují hlubokou soustrast nad ztrátou člověka, který dokázal hodnoty, které ctil ve svém osobním životě, uplatnit i v tom profesním. Její odchod je bolestný nejen pro jeho blízké, ale i spolupracovníky.

 

Ceny v hlasování o nejzajímavější projekt ROP už mají své majitele

m__j_projekt.jpg Za přítomnosti notáře bylo z 12 517 zaregistrovaných hlasujících na webových stránkách www.mujprojekt.eu vylosováno 35, kteří si odnesou dárkové poukazy s cenami, které do soutěže projektů věnovali partneři hlasování o nejzajímavější projekt ROP Střední Morava v Olomouckém a Zlínském kraji.

 

V Kroměříži po půl roce znova otevřeli kino Nadsklepí

KINO_2_1.JPG Po půlroční přestávce se v pátek 16. prosince opět otevřelo veřejnosti kroměřížské kino Nadsklepí. Skončila tak generální rekonstrukce vnitřních prostor tohoto zařízení, která patřila k největším investičním akcím uplynulého roku a současně i k nejvíce diskutovaným projektům.

 

Velký sál Otrokovické BESEDY byl slavnostně otevřen

otrokovice.jpg Bára Basiková a trio La Gioia se pod taktovkou moderátora Petra Rychlého postarali o výjimečný slavnostní program, kterým byl zahájen provoz v novém velkém sále Otrokovické BESEDY. Regionální operační program Střední Morava přispěl na její obnovu částkou necelých 16 milionů korun.

 

Na stavbě14|15 Baťova institutu se intenzivně pracuje

bata_zl__n.jpg Konverze historických budov na moderní sídlo tří krajských institucí - 14I15 BAŤŮV INSTITUT intenzivně pokračuje. Zlínský kraj jako investor má zájem na informování veřejnosti o průběhu výstavby vznikl za tímto účelem v bezprostřední blízkosti stavby showroom, který bude sloužit k setkávání a prezentaci stavby pro odbornou i laickou veřejnost.

 

Byla vydána nová metodická oznámení

web_2.jpg Úřad Regionální rady vydal nová metodická oznámení. Jedno se týká prokazování zajištění financování projektů schválených Výborem Regionální rady k dopracování. Druhé metodické oznámení se vztahuje k zákazu aplikace institutu smluvních pokut jako dílčího hodnotícího kritéria veřejných zakázek a zakázek mimo režim zákona a zákaz náhodného výběru losem.

 

Byla provedena aktualizace Prováděcího dokumentu ROP Střední Morava

pd.jpg Výbor Regionální rady schválil další aktualizaci Prováděcího dokumentu Regionálního operačního rpogramu Střední Morava.