Aktuality

Příjemci dotace z ROP Střední Morava zmrazení peněz nepocítí

euro_coins.jpg Evropská komise ve středu 14. března zmrazila Česku minimálně na několik měsíců proplácení peněz z evropských fondů. Podle Ministerstva financí ČR je důvodem netransparentní nakládání s dotacemi Evropské unie a špatná kontrola. Příjemci dotace z ROP Střední Morava by však celorepublikové zmrazení evropských peněz neměli při proplácení plánovaných žádostí o platbu pocítit.

 

Novináři z Czech Travel Press navštívili projekty cestovního ruchu v regionu

6__2_.jpg Novináři sdružení v České asociaci novinářů a publicistů cestovního ruchu Czech Travel Press si přijeli na Moravu prohlédnout projekty financované Regionálním operačním programem Střední Morava, Moravskoslezsko a Jihovýchod v oblasti cestovního ruchu. V průběhu necelých třech dní navštívili celkem sedm projektů.

 

Evropská komise vydala v češtině Panorana s tématy budoucí kohezní politiky

panorama.jpg Čtvrtletník Panorama, který vydává DG Regio při Evropské komisi, své poslední číslo zaměřil na prezentaci návrhů a komentářů, které se týkají témat podporovaných Bruselem v příštém programovacím období, tj. v letech 2014 až 2020. Poslední číslo je k dispozici také v českém jazyce.

 

Ve Zlínském kraji si 33 firem vyzkouší spolupráci s univerzitami

home.jpg Celkem 33 projektů spolupráce mezi firmami a vysokoškolskými pracovišti získá dotaci v rámci programu Inovační vouchery Zlínského kraje. Program Inovační vouchery byl vyhlášen poprvé, vzhledem k ohlasu bude tato forma podpory spolupráce mezi univerzitními odborníky a podnikateli z regionu pokračovat i v dalších letech.

 

Do základů 14|15 Baťova institutu bylo vloženo poselství budoucím generacím

EG_Architektura.jpg Poselství budoucím generacím bylo ve čtvrtek 1. 3. 2012 okolo 11. hodiny zazděno v suterénu k základům budovy číslo 14 – jednoho z objektů 14|15 BAŤOVA INSTITUTU ve Zlíně.

 

Olomouc bude mít nový výstavní pavilon s restaurací a parkovištěm

a2.jpg V květnu letošního roku bude v areálu Výstaviště Flora zahájena výstavba nového pavilonu A2 a správní budovy s restaurací, skladovými prostory, příjezdovou komunikací a parkovištěm.  Regionální operační program Střední Morava na stavbu přispěje částkou sto milionů korun.

 

Úřad Regionální rady hledá referenta pro monitoring a evaluaci

DSC07967.jpg Ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava vyhlašuje výběrové řízení na odborného referenta pro evaluaci a monitoring pro pracoviště se sídlem v Olomouci.

 

Revize metodického oznámení o postupech účtování DPH

web_2.jpg Od 1. 1. 2009 nabývá účinnosti zákon č. 302/2008 Sb., který je nejrozsáhlejší novelizací zákona č. 235/2004 Sb. o DPH od doby jeho vzniku. Hlavními důvody novely je odstranění rozdílného přístupu k osobám s daňovou povinností a zajištění souladu zákona o DPH se Směrnicí Rady 2006/112/ES o společném systému DPH.

 

Výbor Regionální rady schválil harmonogram výzev v roce 2012

harmonogram.jpg Harmonogram výzev na rok 2012 schválil na svém pátečním jednání Výbor Regionální rady. Nejbližší výzva z Regionálního operačního programu Střední Morava bude vyhlášena v březnu, poslední v září.

 

Doplnění informací pro žadatele z výzvy číslo 29/2012

bro__ura2.jpg Instrukce pro práci s monitorovacími indikátory byly v revizi č. 3.1 doplněny o monitorovací indikátor č. 162 Počet nových zařízení pro bezpečnost.  Indikátor je platný od 9.1.2012 pro podoblast podpory 2.2.6 Rozvoj krizové  infrastruktury. Zároveň došlo k aktualizaci monitorovacího indikátoru dopadu č. 154 Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí ve vztahu k prováděnému  dotazníkovému šetření u integrovaných projektů podoblasti podpory 2.2.6 Rozvoj  krizové infrastruktury

 

Olomouc a Zlín bude mít nové tramvaje a trolejbusy

tramvaj.jpg Dopravní podnik města Olomouc a Zlín-Otrokovice budou za podpory Regionálního operačního programu Střední Morava pořizovat nové tramvaje a trolejbusy. Využijí k tomu dotaci ve výši 523 miliony korun. Do dvou let do městských ulic vyrazí 43 nových vozidel.

 

Plavecký bazén v Olomouci čekají úpravy

101_4_pohled_na_bazenovou_halu.jpg Město Olomouc chystá za přispění Regionálního operačního programu Střední Morava opravu plaveckého bazénu.  V úterý 7. února 2012 byla z ROP Střední Morava vyhlášena výzva, na základě které město může požádat o čtrnáctimilionovou dotaci na práce spojené s úpravou bazénu.

 

Vyšlo další číslo Magazínu ROP

magaz__n.jpg První číslo Magazínu ROP vyšlo v roce 2012 na konci ledna. Hlavním tématem je udržitelnost projektů financovaných z Regionálního operačního programu Střední Morava. Magazín ROP také sleduje projekty, které se zúčastnily hlasování veřejnosti o nejzajímavější projekt ROP Střední Morava v Olomouckém a Zlínském kraji s názvem Můj projekt.

 

JESSICA v Olomouckém a Zlínském kraji bude pravděpodobně od roku 2013

jessica.jpg Od roku 2013 žadatelé z Olomouckého a Zlínského kraje budou moci využívat i půjčky z Regionálního operačního programu Střední Morava. Výbor Regionální rady schválil zahájení prací na spuštění nového finančního nástroje v regionu s názvem JESSICA.

 

Byl aktualizován Prováděcí dokument ROP Střední Morava

pd.jpg Na lednovém jednání Výboru Regionální rady byla schválena aktualizace Prováděcího dokumentu ROP Střední Morava. Byly zde zapracovány změny týkající se navýšení finančních prostředků na vzdělávání a silnice, dále zde byla upravena administrace konceptů a inovačních voucherů.