Aktuality

Kolísání eura vyžaduje specifické postupy ROP Střední Morava

DSC09907.jpg Poslední tři miliardy jsou k dispozici krajům, městům, obcím, podnikatelům a neziskovým organizacím z Regionálního operačního programu Střední Morava. Ty je potřeba vyčerpat tak, aby Úřad Regionální rady na konci roku 2015 nemusel peníze Bruselu vracet, nebo je naopak neměl z čeho vyplatit.

 

Výzva pro podnikatele byla doplněna, prodlužuje se i termín odevzdání žádostí

web_6.jpg Výbor Regionální rady v korespondenčním hlasováním schválil doplnění aktivit pro aktuálně vyhlášenou výzvu číslo 31/2012 v podoblasti podpory 3.3.2 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.2 prioritní osy Cestovní ruch ROP Střední Morava.  

 

V Břestku na Zlínsku otevřeli Centrum balonového létání

_SEM0765.jpg I když Baloncentrum v Břesteku funguje už od začátku roku, jeho slavnostní otevření proběhlo až v dubnu. Pro zájemce o balonové létání je připravený nejen zážitek z letu, ale také krásné prostředí v turisticky atraktivní lokalitě Chřibů v blízkosti hradu Buchlova, zámku Buchlovice, Baziliky na Velehradě. To vše i díky dotaci z ROP Střední Moravave výši 8,4 miliony korun.

 

Proběhla úprava aktuálních postupů prostřednictvím metodických oznámení

web_2.jpg Upřesnění postupů při prokazování zajištění financování v rámci první etapy hodnocení projektu financovaného z ROP Střední Morava nebo postup zadavatelů veřejných zakázek, které probíhají mimo režim zákona s datem po 1. dubnu 2012, kdy byl příslušný zákon aktualizován, jsou posledními metodickými oznámeními vydanými Úřadem Regionální rady.

 

Hasiči Krajského operačního a informačního střediska mají novou budovu

KORIS.jpg Nová budova krajského operačního a informačního střediska Olomouckého kraje je v novém. Kromě nového pláště mají hasiči na Schweitzerově ulici v Olomouci nový operační sál pro operátory integrovaného záchranného systému a technickou místnost pro umístění nutné technologie. Na stavbu přispěl Regionální operační program Střední Morava částkou 45 milionů korun.

 

Semináře ukázaly stále velký zájem o dotace z ROP Střední Morava

web_semin____.jpg Necelá stovka zájemců si přišla vyslechnout změny, které od roku 2012 čekají na zájemce o poslední tři miliardy z Regionálního operačního programu Střední Morava v Olomouckém a Zlínském kraji. Zároveň byly prezentovány podmínky pro projekty předložené v rámci 31 výzvy. Právě té už se týkají nově nastavené postupy a lhůty.

 

Od dubna platí novela zákona o veřejných zakázkách, pozor na změny

v__hy.jpg Prvním dubnem nabyla účinnosti novela zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. Změny, které novela obsahuje, se týkají i příjemců dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava. Úřad Regionální rady čeká na sjednocující stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve vztahu ke strukturálním fondům. Jasno by mělo být v polovině dubna.

 

Bylo aktualizováno znění smlouvy o poskytnutí dotace z ROP Střední Morava

bro__ura2.jpg Březnový Výbor Regionální rady schválil aktualizované znění metodického pokynu Vzor smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt financovaný z Regionálního operačního programu Střední Morava. Aktualizovaný vzor smlouvy je platný zpětně na všechny vyhlášené výzvy.

 

Uherskohradišťská průmyslovka má nové dílny

DSC09625.jpg Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická v Uherském Hradišti má od pondělka nové prostoty pro praktickou výuku v dílnách a také nové počítačové učebny. Regionální operační program Střední Morava na jejich modernizaci přispěl částkou ve výši deseti milionů korun.

 

Miliarda z ROP Střední Morava je připravena pro kraje, města, obce a podnikatele

DSC06885.jpg Regionální rada Střední Morava vyhlásila v pořadí již jednatřicátou výzvu z Regionálního operačního programu Střední Morava. Žadatelé z Olomouckého a Zlínského kraje mohou do konce května předkládat své projektové záměry na silnice, cyklostezky, vzdělávání a turistické atraktivity v regionu.

 

Známe nejčastější chyby zadavatelů veřejných zakázek ROP Střední Morava

paragraf.jpg Úřad Regionální rady Střední Morava definoval deset nejčastějších pochybení, které se objevují při realizaci veřejných zakázek realizovaných s finanční podporou Regionálního operačního programu Střední Morava. Seznam nejčastějších pochybení bude průběžně aktualizován. Prozatím obsahuje deset příkladů řešení, kterých je třeba se vyvarovat.

 

Aktualizované postupy při předkládání žádostí budou představeny na seminářích

__kolen___web.jpg Semináře k aktualizovaným postupům při předkládání žádostí o dotaci z ROP Střední Morava budou pro žadatele připraveny na začátek dubna v Olomouci a ve Zlíně. Nové postupy jsou nastaveny od vyhlášení v pořadí již 31 výzvy z ROP Střední Morava. Ta bude vyhlášena 27. března.

 

V Šumperku otevřeli centrum služeb pro osoby s mentálním postižením

__umperk.jpg Chráněné bydlení, denní centrum, stacionář, sociální rehabilitace či provoz agentury podporovaného zaměstnávání je od úterý 20. března v provozu. Veškeré služby fungují pod Centrem služeb pro osoby s mentálním postižením Pomněnka v Šumperku. Regionální operační program Střední Morava přispěl na rekonstrukci částkou 28 milionů korun projektem "Chceme bydlet a pracovat jako vy."

 

Dotace z ROP Střední Morava pomohly ke vzniku téměř 800 pracovních míst

Sou____st___Centra_je_i_v__ceos___obr__b__c___CNC_stroj.jpg Zpráva o realizaci ROP Střední Morava mluví jasně, 795 nově vytvořených pracovních míst v Olomouckém a Zlínském kraji v projektech, které vznikly s podporou ROP Střední Morava. Podle informací, které shromažďuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR je to nejvíce ze všech regionálních operačních programů v České republice.

 

Úřad Regionální rady hledá nové spolupracovníky pro pracoviště ve Zlíně

web_1.jpg Ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava vyhlašuje výběrové řízení na pozici: odborný referent oddělení řízení projektů pro pracoviště ve Zlíně.