Aktuality

Děti ze ZŠ a ZUŠ kreslily projekty ROP Střední Morava ze svého okolí

foto_kreslen_____ternberk.jpg Na začátku srpna odborná porota vyhodnotí pětaosmdesát výtvarných prací projektů financovaných z ROP Střední Morava, které byly základními a uměleckými školami zaslány do výtvarné soutěže Můj projekt. Soutěž na konci školního roku vyhlásil Úřad Regionální rady a zapojilo se do ní 35 škol z Olomouckého a Zlínského kraje.

 

Ve Zlínském kraji města budou napojena na moderní varovný systém

rozhlas.jpg Přibližně sto milionů korun z Regionálního operačního programu Střední Morava bude do konce roku 2014 použito na vybudování integrovaného varovného a výstražného systému ve Zlínském kraji. 

 

Zajistit efektivní systém plateb je pro ROP Střední Morava důležité

let__k.jpg Jak postupovat při nastavení systému plateb, respektive financování projektu na konci programovacího období je obsahem elektronického letáku, který aktuálně pro žadatele připravil Úřad Regionální rady. Součástí letáku je i vzorový příklad časové realizace projektu financovaného z ROP Střední Morava.

 

Olomucký kraj vyzývá ke spolupráci na inovačních voucherech

OK.jpg Olomoucký kraj připravuje pilotní projekt „Inovační vouchery v Olomouckém kraji“ financovaný z prostředků Regionálního operačního programu Střední Morava a rozpočtu Olomouckého kraje. Jedná se o spolupráci firem zaměřených na inovace s vysokými školami v České republice.

 

ROP Střední Morava zlepší další kilometry silnic v regionu

Horn___Lhota_silnice.jpg Přibližně tři sta milionů korun je v Regionálním operačním programu Střední Morava od 4. července připraveno na stavební úpravy a modernizaci silnic II a III tříd v Olomouckém a Zlínském kraji. Právě na silnice je z velké části zaměřena v pořadí již čtyřiatřicátá výzva z ROP Střední Morava.

 

Pozor - byla opravena chyba v příloze dvaatřicáté výzvy

web_projekty01.jpg V excellovém souboru ceníku pro výpočet hospodárnosti projektu u výzvy číslo 32/2012 byl identifikován nesprávný formát výpočtu vzorce. Změny se týkají souborů Ceník pro pospuzení hospodárnosti IPRM Zlín a podoblast podpory 2.3.1 Fyzická revitalizace území. Nyní jsou tyto dokumenty upraveny.

 

Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava

2_euro.jpg V návaznosti na požadavky Akčního plánu pro zlepšení systému řízení a kontroly v rámci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v ČR, jimiž Evropská komise podmínila obnovení proplácení žádostí o platby ve všech operačních programech, je zveřejněn dokument s názvem Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava.

 

Vyfoť a vyhraj zajímavé ceny s ROP Střední Morava

Vyfoť a vyhraj je motto soutěže o zajímavé ceny, které lze vyhrát s Regionálním operačním programem Střední Morava v roce 2012. Jde o to vyfotit projekt financovaný z ROP v Olomouckém a Zlínském kraji a fotku nahrát na webovou stránku www.mujprojekt.eu . Fotografie projektů mohou být nahrávány od 1. července do 31. října letošního roku.

 

Na základě konzultací úřad upřesnil definici centrální části obce

web.jpg Na základě dosud uskutečněných konzultací týkajících se definice centrální části obce v rámci ve výzvě č. 32/2012 pro podoblast podpory 2.3.1 Fyzická revitalizace území došlo ke zpřesnění této definice.  Do dokumentu „Specifikace pojmu centrální část obce“ byl doplněn příklad č. 3 s modelovou situací centrální části obce.

 

Vyšlo první elektronické číslo Magazínu ROP

První elektronické číslo Magazínu ROP vyšlo ve středu 20. června. Číslo je zaměřeno na projekty, které prostřednictvím ROP Střední Morava zlepšily dopravní dostupnost Olomouckého a Zlínského kraje.

 

420 milionů je pro žadatele připraveno v červnové výzvě ROP Střední Morava

DSC06885.jpg Přesně 419,84 miliony jsou v Regionálním operačním programu Střední Morava připraveny pro kraje, města, obce, neziskové organizace a podnikatele od 11 června. Ti všichni mohou předkládat své projektové záměry zejména v oblasti cestovního ruchu a podpory podnikání.

 

Aktualizace Prováděcího dokumentu ROP Střední Morava

pd.jpg Výbor Regionální rady schválil aktualizaci Prováděcího dokumentu ROP Střední Morava, verze 1.2, která se týká doplnění v oblasti podpory 2.4 Podpora podnikání. Konkrétně se jedná o kapitolu 7.2.4 v části nezbytné podmínky pro realizaci projektů. Žadatelé mohou kromě konceptů v předkládat i individuální projekty, což je zásadní změnou oproti původnímu znění.    

 

Ze Zlína do Otrokovic budou jezdit klimatizované autobusy

R__1.jpg Šest nových autobusů omladí v těchto dnech vozový park Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice. Poprvé v historii zdejší městské hromadné dopravy byla nakoupena vozidla, která jsou vybavena klimatizací.

 

Vlastnictví movitého a nemovitého majetku upřesňuje metodické oznámení

web_2.jpg Metodické oznámení se týká zejména podnikatelů, kteří mohou podávat své projekty v rámci vyhlášené výzvy 27/2011. Hlavní změnou, optroti textu uvedenému ve výzvě, je změna podmínky vlastnictví budov a pozemků.

 

Olomouc má na svých linkách čtyři nové nízkopodlažní autobusy

dp.jpg Větší komfort pro cestující, kteří využívají městskou veřejnou dopravu v Olomouci, přinesou čtyři nové nízkopodlažní vozy. Dopravní podnik tak vyjde vstříc cestujícím se zdravotním a pohybovým postižením nebo například maminkám s kočárky. Regionální operační program Střední Morava na jejich nákup přispěl částkou sedm milionů korun