Aktuality

‹‹   Předchozí   8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 30 40 50   Následující   ››

Aktuální verze Metodického pokynu Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007-2013

bro__ura2.jpg Výbor Regionální rady na svém jednání dne 15. 1. 2014 schválil novou verzi Metodického pokynu Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007 - 2013, verze 8.3 (dále jen MP ZZ).

 

Úřad Regionální rady vyhlašuje specifickou výzvu na sběr projektových záměrů

DSC09907.jpg Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava ve spolupráci s Jeseníky-Sdružení cestovního ruchu vyhlašuje specifickou výzvu na sběr projektových záměrů v rámci Integrovaného plánu rozvoje území Jesenicko (IPRÚ Jesenicko), který je realizován v rámci prioritní osy 3 Cestovní ruch Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava (ROP Střední Morava).

 

Podnikatelé z regionu mohou žádat o inovační voucher

home.jpg Podnikatelé z Olomouckého a Zlínského kraje mohou žádat o finanční příspěvek až 149 tisíc korun na spolupráci s vybranými vysokými školami. Jedná se o nákup služeb, které napomáhají zvyšovat inovační potenciál podnikatelského subjektu. Pro podnikatele z každého kraje je vyčleněno 5 milionů korun z ROP Střední Morava.

 

PF 2014

Úřad Regionální rady Střední Morava přeje všem svým partnerům klidné prožití vánočních svátků a v novém roce 2014 mnoho radostných okamžiků, osobních i pracovních úspěchů a nových příležitostí.

 

ROP Střední Morava vyhlásí poslední výzvy

DSC09907.jpg Olomouc, 13.12.2013 – Zájemci o dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava budou mít poslední příležitost získat peníze na své projekty. S blížícím se koncem programového období 2007 – 2013 budou v prosinci a v lednu 2014 vyhlášeny závěrečné výzvy k předložení projektových žádostí.

 

Byla vyhlášena v pořadí již 49. výzva

DSC06885.jpg Úřad Regionální rady Střední Morava vyhlásil 49. výzvu v pořadí. Ta je zaměřena na dvě oblasti podpory. Konkrétně oblast  podpory 2.1 Rozvoj regionálních center pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje města Olomouc „Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc“ a oblast 3.4 Propagace a řízení.

 

Díky ROP Střední Morava byla v Olomouci zpřístupněna další vojenská pevnůstka

Lazeck___fort_XXII._2.jpg V pátek 6. prosince byla v Olomouci otevřena a znovu zpřístupněna veřejnosti další vojenská pevnůstka – Lazecký fort XXII. Regionální operační program Střední Morava přispěl na jeho rekonstrukci více než 6 miliony korun.

 

Problematika plnění pravidla N+3, N+2

euro_coins.jpg Olomouc, 6.12.2013 - Se závěrem letošního roku spěje ke svému konci také programovací období 2007-2013, kdy bylo možné čerpat prostředky z evropských fondů. Neznamená to ale, že členské státy musí peníze „utratit“ do konce roku. Příjemci dotací mohou finance čerpat ještě dva roky poté. A díky nedávné devizové intervenci ČNB mohou nyní operační programy získat dotace ve vyšším objemu prostředků.

 

Města získají na rozvoj dalších 200 milionů korun

bouzov.jpg Olomouc, 6.12.2013 –  téměř 200 milionů korun určených na rozvoj měst schválil Výbor regionální rady na svém jednání ve středu 4. prosince. Díky tomu tak mohou být revitalizovány náměstí a veřejná prostranství v 16 městech Olomouckého a Zlínského kraje.

 

Registrace na seminář pro příjemce dotace z ROP SM - Udržitelnost projektu Olomouc 9.12.2013

web___kolen__.jpg Úřad Regionální rady pořádá seminář zaměřený na udržitelnost projektu. Seminář bude probíhat v Olomouci dne 9. prosince 2013 od 10:00 - 12:00. Registrace na seminář je zdarma.    

 

Registrace na seminář pro příjemce dotace z ROP SM - Udržitelnost projektu Zlín 11.12.2013

web___kolen__.jpg Úřad Regionální rady pořádá seminář zaměřený na udržitelnost projektu. Seminář bude probíhat ve Zlíně dne 11. prosince 2013 od 10:00 - 12:00. Registrace na seminář je zdarma.    

 

Byla vyhlášena poslední výzva na stavební úpravy silnic II. a III. tříd

Horn___Lhota_silnice.jpg Úplně naposled mohou kraje a organizace zřizované nebo zakládané kraji získat peníze z ROP Střední Morava určené na stavební úpravy a případné rozšíření, modernizace a výstavbu souvislých úseků silnic II. a III. tříd. Ve středu 13. listopadu 2013 byla vyhlášena výzva s alokací 399 milionů korun.  Žadatelé z Olomouckého a Zlínského kraje mohou své projekty předkládat do 18. prosince tohoto roku. 

 

Obce budou rekonstruovat náměstí za 240 milionů

STAR___HROZENKOV_2010.jpg Olomouc, 11.11.2013 - Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava na svém posledním jednání mimo jiné schválil projekty obcí na rekonstrukce náměstí v Olomouckém a Zlínském kraji. Z 57 předložených žádostí jich bylo k dopracování schváleno 50 v celkovém objemu 343 milionů korun. 

 

Výbor Regionální rady aktualizoval Harmonogram výzev do konce letošního roku

Aktualizace_harmonogramu_vyzev.jpg Výbor Regionální rady Střední Morava schválil na svém jednání 6.listopadu 2013 aktualizovaný harmonogram výzev. Do konce letošního roku bude vyhlášena ještě výzva na podoblast podpory 1.1.1 Silnice II. a III. třídy,  na podoblast podpory 1.1.1 Silnice II. a III. třídy – dodatečné prostředky, na oblast podpory 2.1 Integrovaný plán rozvoje měst Olomouc a na podoblast podpory 2.2.9  Integrovaný plán pro města nad 5000 obyvatel, a to na  individuální projekty naplňující schválený Koncept.

 

Monitorovací výbor na svém zasedání 6.11. projednal Zprávu o realizaci ROP Střední Morava

DSC09907.jpg Zpráva o realizaci ROP Střední Morava je předkládána na každém zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Jejím cílem je informovat Monitorovací výbor ROP Střední Morava o kontinuitě implementace a zhodnotit průběžný pokrok při dosahování cílů ROP Střední Morava.

 
‹‹   Předchozí   8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 30 40 50   Následující   ››