Aktuality

‹‹   Předchozí   6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 30 40 50   Následující   ››

Projekty realizované díky dotaci z ROP Střední Morava zvyšují atraktivitu regionu

013.JPG Olomouc, 9.7.2014 - Regionální operační program Střední Morava patří mezi nástroje, kterými jsou podporovány investice v cestovním ruchu.   Jejich cílem je vyzvednutí atraktivních míst v regionu a využití přírodního a kulturního potenciálu Olomouckého a Zlínského kraje k přilákání turistů. Také díky zajímavým projektům, které jsou realizovány za finančního přispění ROP Střední Morava, se tento cíl daří naplňovat.

 

Velká letní soutěž s ROP Střední Morava „Vyfoť, napiš a vyhraj“ startuje

ROP_muj_projek.jpg Olomouc, 7. 7. 2014 - Také letos Úřad Regionální rady Střední Morava připravil pro veřejnost velkou letní soutěž. Tentokrát můžou příznivci soutěžení tvořit fotoreportáže z míst finančně podpořených z ROP Střední Morava. Soutěž nazvaná „Vyfoť, napiš a vyhraj“ probíhá od 7. července do 31. října na stránkách www.mujprojekt.eu a hraje se o zajímavé ceny.

 

V Rožnově pod Radhoštěm zahájili provoz zážitkového relaxačního bazénu

201_venkovni_bazen_olomouc.jpg V Rožnově pod Radhoštěm mají nový zážitkový relaxační bazén, jehož provoz dnes slavnostně zahájili. Nový rekreační bazén s vodními atrakcemi se nachází v areálu venkovního koupaliště. Nejen obyvatelé Rožnova pod Radhoštěm ale i návštěvníci z řad turistů, kteří do areálu zavítají, jistě ocenění jeho novou atraktivnější podobu.   Součástí projektu byla i rekonstrukce objektů bazénového zázemí. Regionální operační program Střední Morava přispěl na modernizaci bazénu částkou více než 18 milionů korun.

 

V Olomouci dnes slavnostně otevírají nový úsek Moravské cyklotrasy

Valassko_Cyklostezka_Becva_Valasske_Mezirici.jpg Od dnešního dne se cyklisté projedou po novém úseku dálkové mezinárodní cyklostezky tzv. Moravské cyklotrasy. Nová část trasy, jejíž provoz dnes bude slavnostně zahájen, vyrostla v olomoucké městské části Povel a vede ulicemi Velkomoravská, Schweitzerova a Slavonínská. Nový úsek je dlouhý téměř 1,5 kilometru a ROP Střední Morava na něj přispěl dotací ve výši cca 6 milionů korun. V Olomouckém kraji již byla z ROP Střední Morava podpořena výstavba 6 úseků této cyklisty oblíbené trasy, které dohromady měří více než 12 kilometrů.  Moravská cyklotrasa je celkově dlouhá přes 300 kilometrů a kopíruje tok řeky Moravy. Vede z Jeseníku přes Hanušovice, Olomouc, Tovačov, Kroměříž, Uherské Hradiště, Hodonín a Břeclav až do Mikulova.

 

Další olomoucká pevnost - Lagerfort XIII - se otevřela veřejnosti

P1370190.JPG Od soboty 28. června je veřejnosti zpřístupněn další fort, který byl zrekonstruován díky finančním prostředkům z ROP Střední Morava. Tzv. Lagerfort XIII byl vybudován v letech 1851-1854 a nachází se na Nové ulici v jihozápadní části fortového věnce, který svého času obklopoval město Olomouc.   Tento unikátní systém opevnění zahrnoval desítky fortů a další pevnostní stavby, jako jsou třeba bastiony, špitály, reduty, prachárny. Od 70. let 19. století však docházelo k pozvolné demolici opevnění a do dnešních dnů se dochovaly jen některé z těchto objektů, a to ještě ve velmi špatném stavu. Fort XIII do roku 1998 sloužil armádě ČR jako muniční sklad. Nyní v něm bude vybudována expozice prezentující Olomouc a jeho historii z pohledu vojenské tematiky zaměřující se na období let 1850-2000. ROP Střední Morava podpořil realizaci projektu dotací ve výši téměř 10 milionů korun.

 

V Lošticích mají nové Muzeum Olomouckých tvarůžků

muzeum_2.jpg Nové prostory Muzea Olomouckých tvarůžků se dnes slavnostně otevírají v Lošticích. Unikátní expozice prezentující historii výroby chuťově výrazného sýra s nezaměnitelným aroma byla nově vybudována v domě sousedícím s výrobním areálem.   Muzeum, které každoročně navštíví tisíce turistů z Česka i zahraničí, se díky dotaci z ROP Střední Morava „rozrostlo“ na devět výstavních místností a depozitář, vybudován byl také bezbariérový přístup.   Olomoucké tvarůžky jsou jediným původním českým sýrem, v roce 2010 získaly chráněné zeměpisné označení EU.   Na vybudování unikátního muzea přispěl ROP Střední Morava dotací ve výši 7 milionů korun.

 

Revize Metodického oznámení č. 35 R2 - Upřesnění postupů pro prokazování zajištění financování projektu v rámci etapy č. 2 – Dopracování projektů

K datu 11.6.2014 byla provedena revize tohoto dokumentu, která spočívá v upřesnění postupů pro prokazování zajištění financování projektu v rámci etapy č. 2 – dopracování projektů.

 

Aktualizace přílohy č. 1 dokumentu Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava

K datu 11.6.2014 byl aktualizován dokument Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava. Aktualizace se týká p řílohy č. 1 Provádění finančních oprav u veřejných zakázek a zakázek .  Ostatní přílohy (tj. Příloha č. 2 a Příloha č. 3) dokumentu Provádění finančních oprav zůstávají beze změn.

 

Aktualizace Metodického pokynu Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007-2013

K datu 11.6.2014 byl aktualizován Metodický pokyn Zadávání zakázek a veřejných zakázek  v programovém období 2007-2013   V 31 MP ZZ 8.6. Aktualizace tohoto metodického pokynu plně vychází ze Závazných postupů vydaných Ministerstvem pro místní rozvoj ČR s účinností od  1.6.2014.

 

Aktualizace Metodického pokynu Vzor smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt

K datu 11.6.2014 byl aktualizován Metodický pokyn Vzor smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt   V 50 MP VSIP .   Aktualizace se týká změny v postupu při dokládání zajištěnosti financování projektů zakládajících veřejnou podporu formou složení depozita.   Nově je příjemcům umožněno složení depozitu až po podpisu smlouvy o dotaci, a to nejpozději do předložení 1. žádosti o platbu a za podmínky, že ve finančním harmonogramu bude mít příjemce nejméně 2 žádosti o platbu.

 

Z Olomouce do Šternberka po Hvězdné cyklostezce

grymov.jpg Nová cyklostezka, která spojuje Bohuňovice se Štarnovem, se dnes slavnostně otevírá.   Pětikilometrový úsek navazuje na cyklostezku mezi Štarnovem a Šternberkem a stezky vedoucí z Bohuňovic do Hlušovic a do Bělkovic-Lašťan. Díky tomu se všechny uvedené cyklostezky propojí a cyklisté tak získají komfortní a bezpečné spojení mezi Olomoucí a Šternberkem. Lidé nově vzniklé trase začali říkat Hvězdná. ROP Střední Morava na výstavbu poslední etapy (Bohuňovice-Štarnov) přispěl částkou 17 milionů korun.

 

Z ROP Střední Morava byly podpořeny další projekty na rekonstrukci silnic

silnice.jpg Olomouc, 12.6.2014 – Olomoucký a Zlínský kraj a organizace jimi zřizované a zakládané získaly další evropské dotace na úpravy a modernizace silnic II. a III. třídy. Regionální operační program Střední Morava rozdělí mezi 9 projektů 110 milionů korun.

 

Monitorovací výbor na svém zasedání 11.6. projednal Zprávu o realizaci

DSC09907.jpg Zpráva o realizaci ROP Střední Morava je předkládána na každém zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Jejím cílem je informovat Monitorovací výbor ROP Střední Morava o kontinuitě implementace a zhodnotit průběžný pokrok při dosahování cílů ROP Střední Morava.

 

Vyšlo nové číslo Magazínu ROP zaměřené na dopravu

II150_OK_008.jpg V těchto dnech vychází nové číslo Magazínu ROP, které je tentokrát zaměřeno na projekty v oblasti dopravy, které byly podpořeny z Regionálního operačního programu Střední Morava.

 

Cyklisté se můžou těšit na dalších 40 kilometrů cyklostezek

Valassko_Cyklostezka_Becva_Valasske_Mezirici.jpg Olomouc, 5.6.2014 - Střední Morava v posledních letech zažívá velký rozmach cyklistiky. Města a obce totiž v maximální možné míře využily peníze vyčleněné v ROP Střední Morava na budování nových cyklostezek. Cyklistika a nová síť cyklostezek se stává nejen lákadlem pro turisty a zvyšuje tak atraktivitu regionu, ale nabízí i bezpečnou a komfortní možnost dopravy obyvatel měst a obcí do školy či zaměstnání. Aktuálně již cyklisté mohou využívat 122 kilometrů nových stezek a dalších více než 40 kilometrů přibude v nejbližších týdnech.

 
‹‹   Předchozí   6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 30 40 50   Následující   ››