Aktuality

‹‹   Předchozí   6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 30 40 50   Následující   ››

Revize Metodického oznámení č. 35 R2 - Upřesnění postupů pro prokazování zajištění financování projektu v rámci etapy č. 2 – Dopracování projektů

K datu 11.6.2014 byla provedena revize tohoto dokumentu, která spočívá v upřesnění postupů pro prokazování zajištění financování projektu v rámci etapy č. 2 – dopracování projektů.

 

Aktualizace přílohy č. 1 dokumentu Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava

K datu 11.6.2014 byl aktualizován dokument Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava. Aktualizace se týká p řílohy č. 1 Provádění finančních oprav u veřejných zakázek a zakázek .  Ostatní přílohy (tj. Příloha č. 2 a Příloha č. 3) dokumentu Provádění finančních oprav zůstávají beze změn.

 

Aktualizace Metodického pokynu Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007-2013

K datu 11.6.2014 byl aktualizován Metodický pokyn Zadávání zakázek a veřejných zakázek  v programovém období 2007-2013   V 31 MP ZZ 8.6. Aktualizace tohoto metodického pokynu plně vychází ze Závazných postupů vydaných Ministerstvem pro místní rozvoj ČR s účinností od  1.6.2014.

 

Aktualizace Metodického pokynu Vzor smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt

K datu 11.6.2014 byl aktualizován Metodický pokyn Vzor smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt   V 50 MP VSIP .   Aktualizace se týká změny v postupu při dokládání zajištěnosti financování projektů zakládajících veřejnou podporu formou složení depozita.   Nově je příjemcům umožněno složení depozitu až po podpisu smlouvy o dotaci, a to nejpozději do předložení 1. žádosti o platbu a za podmínky, že ve finančním harmonogramu bude mít příjemce nejméně 2 žádosti o platbu.

 

Z Olomouce do Šternberka po Hvězdné cyklostezce

grymov.jpg Nová cyklostezka, která spojuje Bohuňovice se Štarnovem, se dnes slavnostně otevírá.   Pětikilometrový úsek navazuje na cyklostezku mezi Štarnovem a Šternberkem a stezky vedoucí z Bohuňovic do Hlušovic a do Bělkovic-Lašťan. Díky tomu se všechny uvedené cyklostezky propojí a cyklisté tak získají komfortní a bezpečné spojení mezi Olomoucí a Šternberkem. Lidé nově vzniklé trase začali říkat Hvězdná. ROP Střední Morava na výstavbu poslední etapy (Bohuňovice-Štarnov) přispěl částkou 17 milionů korun.

 

Z ROP Střední Morava byly podpořeny další projekty na rekonstrukci silnic

silnice.jpg Olomouc, 12.6.2014 – Olomoucký a Zlínský kraj a organizace jimi zřizované a zakládané získaly další evropské dotace na úpravy a modernizace silnic II. a III. třídy. Regionální operační program Střední Morava rozdělí mezi 9 projektů 110 milionů korun.

 

Monitorovací výbor na svém zasedání 11.6. projednal Zprávu o realizaci

DSC09907.jpg Zpráva o realizaci ROP Střední Morava je předkládána na každém zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Jejím cílem je informovat Monitorovací výbor ROP Střední Morava o kontinuitě implementace a zhodnotit průběžný pokrok při dosahování cílů ROP Střední Morava.

 

Vyšlo nové číslo Magazínu ROP zaměřené na dopravu

II150_OK_008.jpg V těchto dnech vychází nové číslo Magazínu ROP, které je tentokrát zaměřeno na projekty v oblasti dopravy, které byly podpořeny z Regionálního operačního programu Střední Morava.

 

Cyklisté se můžou těšit na dalších 40 kilometrů cyklostezek

Valassko_Cyklostezka_Becva_Valasske_Mezirici.jpg Olomouc, 5.6.2014 - Střední Morava v posledních letech zažívá velký rozmach cyklistiky. Města a obce totiž v maximální možné míře využily peníze vyčleněné v ROP Střední Morava na budování nových cyklostezek. Cyklistika a nová síť cyklostezek se stává nejen lákadlem pro turisty a zvyšuje tak atraktivitu regionu, ale nabízí i bezpečnou a komfortní možnost dopravy obyvatel měst a obcí do školy či zaměstnání. Aktuálně již cyklisté mohou využívat 122 kilometrů nových stezek a dalších více než 40 kilometrů přibude v nejbližších týdnech.

 

Zrekonstruovaný podchod ve Zlíně dnes začal sloužit veřejnosti

podchod_Zl__n.jpg Nový podchod na náměstí Práce ve Zlíně budou ode dneška využívat místní obyvatelé i návštěvníci, kteří zavítají do Zlína. Díky rekonstrukci, která začala na podzim loňského roku, doznal podchod značných změn, a to jak ve vzhledu, tak i funkčnosti. V rámci rekonstrukce byl instalován nový eskalátor, výtah a veřejné osvětlení, opravy se dočkalo i sociální zařízení.   Přestavba podchodu se dotkla nejen vnitřních, ale i přilehlých ploch, v jeho bezprostřední blízkosti byl původní asfalt nahrazen novými betonovými dlaždicemi. Celkové náklady na rekonstrukci podchodu činí 40,5 milionu korun, z nichž až pětaosmdesát procent pokryje dotace z ROP Střední Morava.

 

Úřad Regionální rady Střední Morava hledá vedoucího finančního odboru

Ředitel Úřadu Regionální rady Střední Morava vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice - vedoucí finančního odboru. Přihlášky, včetně požadovaných tiskopisů a dokladů, mohou uchazeči o pozici posílat do 20. června do 12:00 hodin na adresu úřadu v Olomouci.

 

14|15 BAŤŮV INSTITUT a výstava Princip Baťa získali ocenění v prestižní národní soutěži

img_6831.jpg Stálá expozice Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně nazvaná Princip Baťa: Dnes fantazie, zítra skutečnost, která je k vidění v budově 14 továrního areálu, se stala Muzejní výstavou roku 2013. Ocenění Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2013 převzali v polovině května zástupci muzea i Zlínského kraje. Projekt 14|15 BAŤŮV INSTITUT, ve kterém Muzeum jihovýchodní Moravy sídlí, byl realizován za významné finanční podpory z ROP Střední Morava, který na rekonstrukci přispěl částkou 486 milionů korun.

 

24. květen je Evropským dnem parků

park.png Všechny státy Evropské unie si každoročně 24. května připomínají Evropský den parků. Z Regionálního operačního programu Střední Morava byly na zkrášlení celkem 21 parků schváleny dotace ve výši o něco málo přesahující 250 milionů korun. Nejvíce parků revitalizovaných díky evropským penězům se nachází na území města Olomouce, kde byly upraveny například Smetanovy a Bezručovy sady nebo parkánové zahrady v areálu Univerzity Palackého.   Zrekonstruován byl také přerovský park Michalov, park Kinských ve Valašském Meziříčí nebo třeba zámecký park v Bílovicích. Sady Československých legií v Hranicích, na jejichž úpravu ROP Střední Morava také přispěl, dokonce získaly ocenění „Park roku 2013“. Více informací a fotografie zrekonstruovaných parků jsou k dispozici na webových stránkách www.mujprojekt.eu .

 

Úřad Regionální rady hledá nového zaměstnance na pozici personalisty

web_1.jpg Ředitel Úřadu Regionální rady Střední Morava vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice personalisty. Přihlášky, včetně požadovaných tiskopisů a dokladů, mohou uchazeči o pozici posílat do 23. května do 12:00 hodin na adresu úřadu v Olomouci.

 

Den Evropy láká k návštěvě 20 zajímavých míst v regionu

DE_kopie.jpg Olomouc, 2. května 2014 – Tradiční akci pro veřejnost, která je připomínkou tzv. Dne Evropy, připravil i letos Úřad Regionální rady Střední Morava ve spolupráci s příjemci dotace z ROP Střední Morava. Den Evropy připadá na 9. května a všechny státy Evropské unie si jím připomínají myšlenku mírové spolupráce, kterou v roce 1950 představil francouzský ministr zahraničních věcí Robert Schuman.

 
‹‹   Předchozí   6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 30 40 50   Následující   ››