Aktuality

‹‹   Předchozí   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 30 40 50   Následující   ››

Dohoda o partnerství mezi Evropskou komisí a Českou republikou byla definitivně schválena

handshaking.jpg Evropská komise včera (26. srpna) uzavřela s Českou republiku tzv. Dohodu o partnerství, která je důležitá pro čerpání evropských peněz v období 2014-2020. Do Česka má přitéct až 22 miliard eur, v přepočtu přibližně 616 miliard korun. Strategický dokument Evropské komisi předložily již všechny státy EU.

 

Evropská komise schválila Česku Dohodu o partnerství

03_web01.jpg Mezi Českou republikou a Evropskou komisí skončilo několikaleté vyjednávání o podobě tzv. Dohody o partnerství, strategického dokumentu, podle kterého budou v příštích sedmi letech v zemi rozdělovány prostředky z evropských fondů. Oficiálně bude dokument schválen ještě tento měsíc a první výzvy poběží od začátku příštího roku.

 

Byly vydány Zásady pro prodlužování termínů realizace projektů v rámci ROP Střední Morava

pd.jpg K datu 23.7.2014 byly vydány Zásady pro prodlužování termínů realizace projektů verze 1.0 (dále jen Zásady).

 

Zapojte se do letní soutěže Ministerstva pro místní rozvoj. Vyfoťte projekt a vyhrajte zrcadlovku!

banner_Vyfot_projekt_male.png Úspěšná celostátní fotografická soutěž Vyfoť projekt, kterou už čtvrtým rokem pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj, pokračuje i letos a to od 28. července do 18. září. Vyhrát můžete digitální zrcadlovku značky Canon, voděodolný digitální fotoaparát Pentax Richoh, digitální kompaktní fotoaparáty Sony Cyber Shot nebo jinou z báječných cen.  

 

Aktualizace Metodického pokynu Vzor smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt a příručky pro příjemce

pd.jpg K datu 23.7.2014 byl aktualizován Metodický pokyn Vzor smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt   V 50 MP VSIP. Aktualizace se týká úpravy limitů výše Závěrečné žádosti o platbu a to na min. 10 % způsobilých výdajů u projektů, kde je uplatněno opatření na eliminaci rizik z přezávazkování/nedočerpání finančních alokací programu. Dále byla zrušena povinnost příjemce u těchto projektů předkládat Monitorovací  hlášení bez Žádosti o platbu nejpozději do 40 pracovních dnů od převzetí díla od dodavatele.Stejné úpravy byly provedeny i v Příručce pro příjemce.

 

Evropská komise schválila Výroční zprávu ROP Střední Morava za rok 2013

vlajka_EU_01.jpg Evropská komise 15. července 2014 schválila znění Výroční zprávy ROP Střední Morava za rok 2013. Výroční zpráva obsahuje data o stavu čerpání finančních prostředků v Olomouckém a Zlínském kraji od roku 2007 do konce roku 2013.

 

Úřad Regionální rady Střední Morava hledá vedoucího finančního odboru

DSC07967.jpg Ředitel Úřadu Regionální rady Střední Morava vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice - vedoucí finančního odboru. Přihlášky, včetně požadovaných tiskopisů a dokladů, mohou uchazeči o pozici posílat do 31. července do 12:00 hodin na adresu úřadu v Olomouci.

 

Projekty realizované díky dotaci z ROP Střední Morava zvyšují atraktivitu regionu

013.JPG Olomouc, 9.7.2014 - Regionální operační program Střední Morava patří mezi nástroje, kterými jsou podporovány investice v cestovním ruchu.   Jejich cílem je vyzvednutí atraktivních míst v regionu a využití přírodního a kulturního potenciálu Olomouckého a Zlínského kraje k přilákání turistů. Také díky zajímavým projektům, které jsou realizovány za finančního přispění ROP Střední Morava, se tento cíl daří naplňovat.

 

Velká letní soutěž s ROP Střední Morava „Vyfoť, napiš a vyhraj“ startuje

ROP_muj_projek.jpg Olomouc, 7. 7. 2014 - Také letos Úřad Regionální rady Střední Morava připravil pro veřejnost velkou letní soutěž. Tentokrát můžou příznivci soutěžení tvořit fotoreportáže z míst finančně podpořených z ROP Střední Morava. Soutěž nazvaná „Vyfoť, napiš a vyhraj“ probíhá od 7. července do 31. října na stránkách www.mujprojekt.eu a hraje se o zajímavé ceny.

 

V Rožnově pod Radhoštěm zahájili provoz zážitkového relaxačního bazénu

201_venkovni_bazen_olomouc.jpg V Rožnově pod Radhoštěm mají nový zážitkový relaxační bazén, jehož provoz dnes slavnostně zahájili. Nový rekreační bazén s vodními atrakcemi se nachází v areálu venkovního koupaliště. Nejen obyvatelé Rožnova pod Radhoštěm ale i návštěvníci z řad turistů, kteří do areálu zavítají, jistě ocenění jeho novou atraktivnější podobu.   Součástí projektu byla i rekonstrukce objektů bazénového zázemí. Regionální operační program Střední Morava přispěl na modernizaci bazénu částkou více než 18 milionů korun.

 

V Olomouci dnes slavnostně otevírají nový úsek Moravské cyklotrasy

Valassko_Cyklostezka_Becva_Valasske_Mezirici.jpg Od dnešního dne se cyklisté projedou po novém úseku dálkové mezinárodní cyklostezky tzv. Moravské cyklotrasy. Nová část trasy, jejíž provoz dnes bude slavnostně zahájen, vyrostla v olomoucké městské části Povel a vede ulicemi Velkomoravská, Schweitzerova a Slavonínská. Nový úsek je dlouhý téměř 1,5 kilometru a ROP Střední Morava na něj přispěl dotací ve výši cca 6 milionů korun. V Olomouckém kraji již byla z ROP Střední Morava podpořena výstavba 6 úseků této cyklisty oblíbené trasy, které dohromady měří více než 12 kilometrů.  Moravská cyklotrasa je celkově dlouhá přes 300 kilometrů a kopíruje tok řeky Moravy. Vede z Jeseníku přes Hanušovice, Olomouc, Tovačov, Kroměříž, Uherské Hradiště, Hodonín a Břeclav až do Mikulova.

 

Další olomoucká pevnost - Lagerfort XIII - se otevřela veřejnosti

P1370190.JPG Od soboty 28. června je veřejnosti zpřístupněn další fort, který byl zrekonstruován díky finančním prostředkům z ROP Střední Morava. Tzv. Lagerfort XIII byl vybudován v letech 1851-1854 a nachází se na Nové ulici v jihozápadní části fortového věnce, který svého času obklopoval město Olomouc.   Tento unikátní systém opevnění zahrnoval desítky fortů a další pevnostní stavby, jako jsou třeba bastiony, špitály, reduty, prachárny. Od 70. let 19. století však docházelo k pozvolné demolici opevnění a do dnešních dnů se dochovaly jen některé z těchto objektů, a to ještě ve velmi špatném stavu. Fort XIII do roku 1998 sloužil armádě ČR jako muniční sklad. Nyní v něm bude vybudována expozice prezentující Olomouc a jeho historii z pohledu vojenské tematiky zaměřující se na období let 1850-2000. ROP Střední Morava podpořil realizaci projektu dotací ve výši téměř 10 milionů korun.

 

V Lošticích mají nové Muzeum Olomouckých tvarůžků

muzeum_2.jpg Nové prostory Muzea Olomouckých tvarůžků se dnes slavnostně otevírají v Lošticích. Unikátní expozice prezentující historii výroby chuťově výrazného sýra s nezaměnitelným aroma byla nově vybudována v domě sousedícím s výrobním areálem.   Muzeum, které každoročně navštíví tisíce turistů z Česka i zahraničí, se díky dotaci z ROP Střední Morava „rozrostlo“ na devět výstavních místností a depozitář, vybudován byl také bezbariérový přístup.   Olomoucké tvarůžky jsou jediným původním českým sýrem, v roce 2010 získaly chráněné zeměpisné označení EU.   Na vybudování unikátního muzea přispěl ROP Střední Morava dotací ve výši 7 milionů korun.

 

Revize Metodického oznámení č. 35 R2 - Upřesnění postupů pro prokazování zajištění financování projektu v rámci etapy č. 2 – Dopracování projektů

K datu 11.6.2014 byla provedena revize tohoto dokumentu, která spočívá v upřesnění postupů pro prokazování zajištění financování projektu v rámci etapy č. 2 – dopracování projektů.

 

Aktualizace přílohy č. 1 dokumentu Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava

K datu 11.6.2014 byl aktualizován dokument Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava. Aktualizace se týká p řílohy č. 1 Provádění finančních oprav u veřejných zakázek a zakázek .  Ostatní přílohy (tj. Příloha č. 2 a Příloha č. 3) dokumentu Provádění finančních oprav zůstávají beze změn.

 
‹‹   Předchozí   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 30 40 50   Následující   ››