Úroveň informovanosti o ROP Střední Morava

Dotazníkové šetření Úřadu Regionální rady Střední Morava (2)

Z jakého informačního zdroje jste se o ROP Střední Morava poprvé dozvěděl/-a?
Jaké informační zdroje nejvíce využíváte pro získání svých znalostí o ROP SM?

(Obodujte podle frekvence užívání: 1 – pravidelně, 2 – občas, 3 – vůbec nevyužívám.)

Webové stránky ÚRR:

Semináře:

Konzultace s pracovníky ÚRR:

Konference:

Magazín ROP:

Inzerce v regionálních denících:

Informační publikace:

Databázový mailing (zasílání informací do Vaší emailové schránky):

Shledáváte informační zdroje za dostatečné?Jaké jiné informační zdroje byste uvítali?

Setkal/-a jste se při přípravě projektové žádosti s problémy v informovanosti?


Víte, kde najdete informace o úspěšných projektech?Ochrana proti spamu: napište číslicí, kolik je 1+1

Ukázky projektů