Modernizace učeben pro výuku jazyků a informatiky v ZŠ Lipová - lázně

Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/18.01091

Celkové způsobilé výdaje: 2 503 580,80 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. únor 2010 až 26. září 2011

Popis projektu

Realizací projektu dojde k modernizaci dvou učeben jazyků a jedné učebny informatiky na ZŠ Lipová - lázně. Cílovými skupinami projektu jsou žáci školy a znevýhodněné osoby na trhu práce. Aktivity projektu v přípravné a realizační fázi realizují členové projektového týmu a dodavatelé projektové dokumentace, stavebních prací a vybavení učeben.

Cíle projektu

Všeobecný cíl projektu:
- zvýšit kvalitu výuky jazyků a informatiky v ZŠ Lipová-lázně ve vztahu k cílovým skupinám žáků 1. a 2. stupně a
znevýhodněných osob na trhu práce
Specifické cíle projektu:
- modernizovat učebnu jazyků pro 1. stupeň prostřednictvím investice do stavebních úprav a vybavení učebny
moderní výpočetní a komunikační technikou
- modernizovat učebnu jazyků pro 2. stupeň prostřednictvím investice do stavebních úprav a vybavení učebny
moderní výpočetní a komunikační technikou
- modernizovat učebnu informatiky prostřednictvím investice do vybavení učebny moderní výpočetní technikou.

Průběh

Projekt je v realizační fázi.

Mezinárodní spolupráce

Ne

Partneři

Nejsou.

Realizátor projektu

Název: Základní škola a mateřská škola J.Schrotha, Lipová - lázně

IČ: 00853364

Ulice: Lipová - lázně 530

Město: Lipová - lázně

PSČ: 790 61

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Gejza Sóky, reditel@zslipova_cz, tel.: 584 421 267

WWW: http://www.zslipova.cz