Modernizace učeben pro rozvoj vzdělávání

Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/06.00550

Celkové způsobilé výdaje: 2 363 500,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. duben 2008 až 20. listopad 2009

Popis projektu

Projekt navrhuje realizaci investičních aktivit, které výrazným způsobem zkvalitní výuku cizích jazyků a informatiky využitím moderních informačních a komunikačních technologií. Dále je v projektu řešeno využití informačních a komunikačních technologií při výuce jiných předmětů. Navrhované řešení umožňuje využívat učebnu školy jako multimediální učebnu a to s využitím prezentační a audiovizuální techniky a to tak, aby učitelé mohli tuto techniku využívat ke svým prezentacím, které jsou uloženy v PC, videorekordéru, DVD přehrávači atd.
Konkrétním cílem projektu je zkvalitnit výuku žákům základní školy pomocí modernizace pěti učeben. Tři učebny budou zmodernizovány na II. stupni, jedna učebna na I. stupni základní školy a poslední zmodernizovaná učebna bude PC učebna.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality života v Šumperku a atraktivity města Šumperk prostřednictvím investic do rozvoje základního vzdělávání.

Specifické cíle projektu:
- modernizace výukového procesu
- zavedení moderních výukových metod do vyučování
- popularizace vyučování u žáků interaktivními formami výuky
- zkvalitnění výuky cizích jazyků, doplnění výuky o audiovizuální a jiné formy výuky
- zkvalitnění výuky informatiky
- využití ICT při výuce jiných předmětů, doplnění o audiovizuální a jiné formy výuky
- využití moderního výukového software ve vyučování
- vytvoření interaktivních forem výuky
- využití nového modelu testování žáků s pomocí hlasovacího zařízení (ověřené znalostí zábavnou a netradiční formou)
- umožnění rychlé reakce učitele na specifické potřeby jednotlivých žáků
- rozvoj prezentačních, komunikačních vlastností u žáků, vytvoření vhodného prostředí pro vzájemnou interakci
- individualizace výuky

Výstupem projektu bude:
- 4 kompletní sety ICT vybavení umožňujících interaktivní výuku ve třídách
- 1 přenosné hlasovací zařízení pro testování žákovských znalostí
- 1 multimediální učebna ICT pro 30 žáků s kompletním setem ICT vybavení pro interaktivní výuku
- 1 digitální mikroskop pro práci v přírodopisných předmětech
- výukový software pro výuku v jednotlivých předmětech

Průběh

V rámci projektu je řešeno zadávací řízení na dodávky.

Partneři

Základní škola Šumperk, Vrchlického 22

Realizátor projektu

Název: Základní škola Šumperk, Sluneční 38

IČ: 00852864

Ulice: Sluneční 38

Město: Šumperk

PSČ: 78701

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Tereza Schreiberová, schreiberova@artory_cz, tel.: 775662332

WWW: http://www.artory.cz