Modernizace učeben jazyků a informatiky v ZŠ Zlaté Hory

Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/18.01167

Celkové způsobilé výdaje: 0.00

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 4. leden 2010 až 30. září 2011

Popis projektu

Předkládaný projekt svým zaměřením reaguje na negativní charakteristiky města Zlaté Hory. Počet obyvatel ve
městě Zlaté Hory postupně klesá, což je způsobeno především nežádoucí migrací. Dalším problémem je vysoký
podíl obyvatel s nižším vzděláním. Na toto navazuje vysoká míra nezaměstnanosti, která je jedna z nejvyšších v
Olomouckém kraji, a která je způsobena nejen nízkou úrovní vzdělanosti, ale především nízkou ekonomickou
aktivitou, strukturálními změnami místní ekonomiky a dopady světové hospodářské krize z let 2008 - 2010
(podrobně viz Marketingová analýza). Realizací projektu dojde k modernizaci tří standardních učeben na
specializované učebny jazyků a informatiky. Cílovou skupinou projektu jsou žáci 1. a 2.stupně ZŠ Zlaté Hory.
Nositelem projektu je Základní škola Zlaté Hory. Aktivity projektu v přípravné a realizační fázi realizují nebo
budou realizovat členové projektového týmu a dodavatelé projektové dokumentace, stavebních prací a vybavení
učeben.

Cíle projektu

Všeobecný cíl projektu:
- zvýšit kvalitu výuky jazyků a informatiky v ZŠ Zlaté Hory ve vztahu k cílové skupině žáků 1. a 2. stupně
Specifické cíle projektu:
- modernizovat 2 standardní učebny na specializované učebny jazyků prostřednictvím investice do stavebních
úprav a vybavení učeben moderní výpočetní a komunikační technikou
- modernizovat standardní učebnu na učebnu informatiky prostřednictvím investice do stavebních úprav a
vybavení učebny moderní výpočetní technikou

Průběh

Projekt je v přípravné etapě - vyhlášena zadávací řízení na dodavatele.

Mezinárodní spolupráce

V projektu není řešena

Partneři

Nejsou

Realizátor projektu

Název: Základní škola Zlaté Hory

IČ: 64631648

Ulice: Wolkerova 712

Město: Zlaté Hory

PSČ: 79376

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Mgr. Hana Pavlíková, reditel@skolazh_cz, tel.: 584425363