Modernizace učeben jazyků a ICT v Základní škole Štíty

Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/18.01188

Celkové způsobilé výdaje: 4 940 000,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 16. listopad 2009 až 31. srpen 2011

Popis projektu

Předmětem projektu je modernizace učeben jazyků a ICT, zahrnující stavební práce ( opravu omítek, výměnu oken a parapetů a vnitřní rozvody elektroinstalace) a dodávku ICT vybavení.

Cíle projektu

Prostřednictvím nově vybudovaných učeben zkvalitnění výuky s využitím moderních výukových metod a pomůcek - interaktivní tabule s výukovými programy, multimediální vybavení apod.

Průběh

V rámci projektu je připravováno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací a dodávky ICT.

Mezinárodní spolupráce

Ne.

Partneři

Ne.

Realizátor projektu

Název: Základní škola a mateřská škola Štíty, okres Šumperk

IČ: 60341793

Ulice: Školní 98

Město: Štíty

PSČ: 78991

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Mgr. Pavel Dvořáček, zs.stity@zsstity_cz, tel.: +420583440166

WWW: http://www.zsstity.cz