Modernizace tříd ZŠ

Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/16.00874

Celkové způsobilé výdaje: 3 300 000,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. červenec 2011 až 15. srpen 2011

Popis projektu

Předmětem veřejné zakázky na dodávky je modernizace a stavební úpravy 6 učeben informatiky a cizích jazyků - instalace nového IT vybavení (PC vč. SW), interaktivních tabulí, ozvučení, dataprojektorů, školního nábytku - v rámci které budou provedeny i drobné stavební úpravy. zahrnující výměnu podlah v některých učebnách, instalaci zatemnění, výměnu stávajích obkladů a umyvadel, výměnu elektrických rozvodů, malířské práce.

Cíle projektu

Modernizace a stavební úpravy 6 učeben informatiky a cizích jazyků (instalace nového IT vybavení, interaktivních tabulí, ozvučení, dataprojektorů.)

Průběh

Projekt je zaměřen na modernizaci učeben technickým vybavením a nábytkem, v rámci které budou provedeny i drobné stavební úpravy. Projekt je jednoetapový. Realizační fáze se předpokládá v průběhu letních prázdnin 2011, provozní fáze započne v průběhu měsíce září 2011. Ukončení realizace projektu se předpokládá v říjnu 2011, kdy bude předložena žádost o platbu.

Mezinárodní spolupráce

není

Partneři

nejsou

Realizátor projektu

Název: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

IČ: 75022567

Ulice: Komenského 1720

Město: Staré Město

PSČ: 686 03

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Josef Jurnykl, ředitel, jurnykl@zsstmesto_cz, tel.: 572541717

WWW: http://www.zsstmesto.cz