Modernizace sportovně rekreačního areálu přírodního koupaliště Nový Hrozenkov

Registrační číslo: CZ.1.12/3.1.00/06.00546

Celkové způsobilé výdaje: 37 900 000,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. leden 2008 až 31. prosinec 2010

Popis projektu

Podstatou projektu je provedení stavebních úprav stávajícího areálu přírodního koupaliště vedoucích k jeho modernizaci, zajištění provozuschopnosti dle platných právních předpisů a zvýšení jeho návštěvnosti. Nutnost realizace projektu vyplývá ze stávajícího stavu areálu, který nevyhovuje provozně-technickým, hygienickým, bezpečnostním a ekologickým požadavkům. Realizací projektu vznikne stylově upravený sportovně rekreační areál přírodního koupaliště s novým zázemím, který bude doplňovat nabídku služeb cestovního ruchu v regionu.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení atraktivity regionu zlepšením kvalitní infrastruktury v oblasti cestovního ruchu.

Specifické cíle:
- rekonstrukce stávajícího areálu koupaliště, zajištění jeho provozování
- zkvalitnění a rozšíření nabídky služeb cestovního ruchu v obci a celém regionu
- zvýšení bezpečnosti areálu
- zlepšení podmínek pro užívání areálu osobami s omezenou schopností pohybu

Průběh

Projekt v realizaci

Mezinárodní spolupráce

ne

Partneři

Tělovýchovná jednota Sokol Nový Hrozenkov

Realizátor projektu

Název: Městys Nový Hrozenkov

IČ: 00304131

Ulice: 454

Město: Nový Hroznkov

PSČ: 75604

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Stanislava Špruncová, starosta@novyhrozenkov_cz, tel.: 571451758

WWW: http://www.novyhrozenkov.cz