Modernizace autobusových zastávek Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Registrační číslo: CZ.1.12/1.2.00/18.01108

Celkové způsobilé výdaje: 16 867 500,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 5. leden 2010 až 30. září 2011

Popis projektu

Veškeré plechové přístřešky, 1 zděná a 1 dřevěná zastávka budou demontovány v plném rozsahu a nahrazeny novými autobusovými zastávkami. Dalších 6 zděných zastávek projde rekonstrukcí zahrnující především stavební úpravy obvodových konstrukcí a střech, novou elektroinstalaci a zpevnění okolních ploch. U 5-ti zastávek budou stávající zastávkové sloupky nahrazeny přístřešky, ve dvou případech budou osazeny nové označníky. Na stanovištích, které jsou vymezeny pouze nástupními prostory, budou umístěny nové zastávkové přístřešky, v jednom místě bude zastávka označena zastávkovým sloupkem. S odstraněním původních konstrukcí souvisí vybourání základů a ploch z betonu nebo dlažeb tvořících nástupní prostory. Nově vytvořené plochy ze zámkové dlažby budou uzpůsobeny pro osoby se zdravotním omezením. Přísná kritéria pro bezbariérovost splňuje 9 navržených autobusových zastávek, jelikož u ostatních zastávek okolní plochy pro umožnění vybudování bezbariérových zastávek nejsou ve vlastnictví dotčených obcí. Modernizace autobusových zastávek, mimo rekonstruované, má obdobný postup:

1, demontáž původní zastávky - demontáž zastávkového přístřešku, demolice spodní stavby, odvoz a likvidace suti;

2, zemní práce - odstranění horních vrstev, zhutnění plochy pod zastávkou, úprava pláně, hloubení rýb pod základy;

3, základy - zhotovení spodní stavby, základových patek, včetně bednění;

4, podkladní vrstvy a dláždění - návoz podkladních vrstev, osazení obrubníků, kladení zámkové dlažby, zhotovení podkladních vrstev a asfaltového povrchu a silničních obrub u zastávkového zálivu;

5, montáž nových zástavek - doprava, montáž a instalace zastávek s příslušenstvím.

Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšit atraktivitu a bezpečnost veřejné autobusové dopravy a zároveň podpořit její konkurenceschopnost především vůči individuální automobilové dopravě. Hlavním cílem je však zpřístupnit využití prostředku hromadné dopravy osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Průběh

Na počátku bude vybrán zhotovitel projektové dokumentace, který zařídí potřebná povolení a vyhotoví dokumentaci potřebnou pro výběr dodavatele stavby. Poté proběhne výběr dodavatele stavby a samotná realizace stavby. Výsledkem projektu je modernizace 59 autobusových stanovišť na území 8 obcí.

Realizátor projektu

Název: Svazek obcí Mikroregionu Valašskomeziříčsko - Kelečsko

IČ: 70956545

Ulice: Náměstí 7

Město: Valašské Meziříčí

PSČ: 757 38

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Daniel Šulák, sulak@muvalmez_cz, tel.: 571 674 306