Modernizace areálu golfového hřiště JEZERA a rozšíření indoor centra v Ostrožské Nové Vsi

Registrační číslo: CZ.1.12/3.3.00/15.00756

Celkové způsobilé výdaje: 46 640 000,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. leden 2010 až 30. červen 2012

Popis projektu

V průběhu roku 2009, kdy žadatel začal připravovat realizaci předkládaného projektu byly zrealizovány následující aktivity:
- byla provedena analýza současného stavu a zjištěny největší nedostatky areálu a poskytovaných služeb
- na základě výše zmíněné analýzy byla zformována základní představa o podobě projektu
- společně s architektem byla zpracována projektová dokumentace stavební části
- na základě indikativních nabídek byly stanoveny ceny DHM
- projekt byl sladěn s podmínkami výzvy 15/2009 (zejména v oblasti způsobilých výdajů a harmonogramu projektu)
- byla provedena marketingová analýza a finanční a ekonomická analýza (dle požadavků dotačního programu)
- byla zpracována žádost o podporu z ROP Střední Morava

Realizační fáze bude rozdělena na 2 základní aktivity:

1. Předinvestiční, která bude zahrnovat zejména stanovení kritérií pro výběr dodavatelů, zpracování zadávací dokumentace a samotný výběr dodavatelů jak stavební části, tak strojů a technologických zařízení. Žadatel předpokládá, že tato aktivita bude ukončena v dubnu 2010.

2. Investiční, během níž budou realizovány jednotlivé části projektu. Během této aktivity proběhnou následující činnosti:
- rekonstrukce a dostavba Indoor centra včetně ubytovacích kapacit
- vybudování altánu na golfovém hřišti
- instalace závlahového systému na cvičné louce driving range
- vybudování oplocení driving range a ploch sousedících s parkovištěm a cyklostezkou
- pořízení potřeb pro driving range
- nákup strojů na úpravu povrchu golfového hřiště

Během provozní fáze, tj. od poloviny roku 2012, bude žadatel nabízet jak zkvalitněné služby (indoor golf, driving range), tak služby zcela nové (ubytování).
Jednou z nejdůležitějších činností v začátku provozní fáze projektu bude zajištění dostatečné informovanosti potenciálních klientů. K tomuto účelu bude sloužit poměrně široká paleta propagačních nástrojů, jako např. prezentace na veletrzích cestovního ruchu a sportu, internetová prezentace, nebo marketingová kampaň prostřednictvím billboardů (jednotlivé nástroje jsou blíže popsány v marketingové analýze).
Aby byla garantována dostatečná kvalita služeb, bude nezbytné přijmout nové zaměstnance. Žadatel předpokládá, že díky realizaci projektu budou vytvořena 3 nová pracovní místa.
Žadatel samozřejmě bude nadále rozvíjet jak infrastrukturu, tak své služby tak, aby maximálně využil potenciál, který má areál golfového hřiště v tomto regionu, tj. aby poskytoval návštěvníkům příjemné prostředí a dostatečné sportovní vyžití.

Cíle projektu

Projekt reaguje na slabé stránky současného stavu Golfového hřiště a přilehlé infrastruktury. Golfový klub se v rámci své podnikatelské koncepce hodlá více zaměřit na zkvalitnění služeb a přilákání nových zákazníků v zimním období, kdy nejsou vhodné podmínky pro hru a trénink na samotném hřišti, dále na zvýšení kvality služeb, bezpečnosti a kvality zážitku z golfové hry.

Průběh

V průběhu projetku budou realizovány následující projektové aktivity:
- rekonstrukce a dostavba Indoor centra včetně ubytovacích kapacit
- vybudování altánu na golfovém hřišti
- instalace závlahového systému na cvičné louce driving range
- vybudování oplocení driving range a ploch sousedících s parkovištěm a cyklostezkou
- pořízení potřeb pro driving range
- nákup strojů na úpravu povrchu golfového hřiště

Mezinárodní spolupráce

V rámci projektu nebude probíhat mezinárodní spolupráce.

Partneři

Projekt nemá partnera.

Realizátor projektu

Název: G.C.U.H. s.r.o.

IČ: 27687201

Ulice: Osvobození 72

Město: Ostrožská Nová Ves

PSČ: 68722

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Renata Prchlíková, prchlikova@gcuh_cz, tel.: 608666556

WWW: http://www.gcuh.cz