Modernizace a zvýšení kapacity lanových drah Ramzová-Šerák

Registrační číslo: CZ.1.12/3.3.00/08.00621

Celkové způsobilé výdaje: 42 109 160,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 27. červenec 2009 až 30. listopad 2010

Popis projektu

Lyžařský areál na Ramzové provozovaný investorem j esportovně rekreačním střediskem.Stoupající nároky na kvaliru služeb nutí provozovatele  ke zlepšování podmínek pro sport a rekreaci.Investor provozuje dvě lanové dráhy v prostoru Ramzová - Šerák. Projekt řeší výstavbu nové čtyřsedačkové lanové dráhy v I. úseku, tím však vyvstala potřeba zvýšit přepravní kapacitu II. úseku. K navýšení dojde vybudováním dvousedačkové lanové dráhy místo stávající jednosedačkové. Zároveň dojde k odkanalizování přestupní satnice na Čerňavě a opravě příjezdové komunikace. 

Cíle projektu

Cílem je výstavba lanových drah a příslušenství, které vytvoří bezpečnou a komfortní přepravu i proméně zdatnou klientelu a tím i využití zimního střediska v maximální míře

Partneři

projekt nemá partnery

Realizátor projektu

Název: BONERA s.r.o.

IČ: 47679794

Ulice: Svitavské nábřeží 920 33

Město: Brno

PSČ: 628 00

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Adolf Bořuta, bonera@bonera_cz, tel.: 602 761 971

WWW: http://www.bonera.cz