Modernizace a zvýšení kapacity lanových drah Ramzová-Šerák

Registrační číslo: CZ.1.12/3.3.00/08.00621

Celkové způsobilé výdaje: 42 099 160,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. leden 2008 až 31. prosinec 2010

Popis projektu

Lyžařský areál na Ramzové provozovaný zadavatelem je sportovně rekreačním střediskem. Stoupající nároky na kvalitu služeb nutí provozovatele ke zlepšování podmínek pro sport a rekreaci. Zadavatel provozuje v prostoru Ramzová- Šerák dvě lanové dráhy. Projekt řeší výstavbu nové čtyřsedačkové lanové dráhy v I. úseku to je Ramzová - Čerňava (je realizováno), tím však vyvstala potřeba navýšit přepravní kapacitu na II. úseku, to je Čerňava - Šerák. K navýšení dojde vybudováním dvousedačkové lanové dráhy místo stávající jednosedačkové.  Zároveň dojde k odkanalizování Čerňavy (přestupní sranice) a opravě příjezdové komunikace.

Cíle projektu

Cílem je výstavba lanových drah, které vytvoří bezpečnou a komfotní přepravu i pro méně zdatnou klientelu a tím i využití střediska v maximální míře

Průběh

Projekt je v části výstavby provoznětechnického zázemí, opravy příjezdové komunikace a kanalizační přípojky nachystán k realizci
V části výstavby II. úseku lanové dráhy se dokončuje projektová dokumentace

Mezinárodní spolupráce

netýká se

Partneři

netýká se

Realizátor projektu

Název: BONERA s.r.o.

IČ: 47679794

Ulice: Svitavské nábřeží 920 33

Město: Brno

PSČ: 614 00

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Karla Kubíčková, bonera@bonera_cz , tel.: 602468453

WWW: http://www.bonera.cz