Modernizace a dobudování lyžařského areálu KASTE Petříkov

Registrační číslo: CZ.1.12/3.3.00/08.00645

Celkové způsobilé výdaje: 59 200 800,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 4. květen 2009 až 14. prosinec 2009

Popis projektu

Projekt se skládá z těchto částí:

a)       část ubytovací

§         přístavba stávající horské chaty KASTE - modernizace ubytovacího zázemí stávajícího lyžařského vleku - 4 pokoje (tj. 8 lůžek) budou modernizovány začleněním WC

§         moderní apartmány kategorie penzion *** s kapacitou 5 lůžek pro náročnější klientelu a moderní trendy vč. certifikace dle „Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení České republiky - kategorie hotel, hotel garni, pension a motel na období 2006-2009“ (bude rozšířeno o další lůžka po změně úz.plánu)

b)       část doprovodná infrastruktura

§         nová 4-sedačková lanová dráha, která nahradí dosavadní již nedostačující kotvový vlek KASTE, který již nevyhovuje náročnému trendu současných lyžařských zákazníků, kteří žádají po náročných sjezdech posezení v sedačkách při dopravě lyžařů a snowboardistů na svahy a rychlejší (kapacitnější) dopravu na svahy

§         vybudování 4-dráhového bowlingového centra včetně vybudování podzemních prostor pro techniku na úpravu lyžařských svahů

§         vybudování wellness centra (sauna a solárium) v přístavbě stávající horské chaty KASTE

§         modernizace technologie na úpravu lyžařských svahů formou nákupu nové rolby, která nahradí stávající již technicky a ekonomicky nevyhovující rolbu Kässbohrer 280. Motivací je větší šetrnost k životnímu prostředí (nižší emise-EURO 3, nižší spotřeba), výrazně nižší nákladovost provozu a údržby a rychlejší úprava svahů

§         přírodní kluziště (v létě travnaté hřiště)

Mimo tento projekt proběhne i rozšíření jedné ze sjezdovek KASTE, které navýší celkovou kapacitu sjezdovek v areálu KASTE o cca ¼ tak, aby byla kapacita sjezdovek v souladu s nově navrhovanou lanovou dráhou.

Celý předkládaný projekt podstatně přispěje ke komplexnosti celého sportovního areálu KASTE, což umožní lepší marketingovou pozici při nabízení tzv. „balíčků“ na pobyt v areálu, a to zvláště vzhledem k zahraničním návštěvníkům.

 

Cíle projektu

- reagovat na poptávku po vyšším počtu lůžek v ubytovacích zařízeních vyšší kvality (kategorie)
- reagovat na poptávku po širším spektru sport./volnočas. a wellness aktivit jak pro zpestření pobytu návštěvníků, tak i pro případ nepříznivého počasí a v mimosezonu
- reagovat na poptávku po pohodlnější rychlejší dopravě lyžarů a snowboardistů na sjezd.trati
- modernizovat technologii na úpravu sjezd.tratí (rolba) nákupem nové rolby, která nahradí stávající již technicky a ekonomicky nevyhovujícíc rolbu. Motivací je větší šetrnost k životnímu prostředí (nižší emise-EURO 3, nižší spotřeba), výrazně nižší nákladovost provozu a údržby a rychlejší úprava svahů
-snížit nezaměstnanost na Jesenicku
- snížit motivaci obyvatel k migraci z regionu z důvodu nedostatku prac.míst se zajímavou prac.náplní
- snížit vliv (závislost) na sezonnosti
- rozšířit nabídku produktových balíčků regionu
- zvýšit konkurenceschopnost areálů a Jesenicka v ČR i ve srovnání se zahraničím

Průběh

Postup:
- vybudovat ubytování kategorie *** s 5 lůžky smožností dalšího rozšíření počtu lůžek (součást bowlingového centra) a vybudovat přístavbu stáv.horské chaty pro zkvalitnění ubytování na 8 lůžkách vybudováním samost.soc.zařízení
- vybudovat 4-dráhové bowlingové centrum s ubytováním kat.***
- vybudotat zázemí pro wellness služby sauna a solarium (součást přístavby horské chaty)
- vybudovat přírodní kluzště (v létě travnaté hřiště pro míčové a jiné hry)
- vybudovat 4-sedačkovou lanovou dráhu
- pořídit moderní technologii na úpravu svahů
- vytvořit 3,8 nových prac.míst celoročních se zajímavou prac.náplní
- vybudovanou infastrukturu vhodně spojit do produkt.balíčků, a ty výrazně marketingově propagovat

Výstupy:
- uspokojen poptávky po kvalitním ubytování, po dalších sport./volnoša. a wellness aktivitách, po moderní dopravě lyžařů na svahy
- efektiviazce a modernizace úpravy svahů
- snížení nezaměstnanosti
- zvýšení konkurenceschopnosti
- snížení sezonnosti

Mezinárodní spolupráce

V rámci marketingových aktivit se počítá se spoluprací se sousedními polskými regiony (zejm.Opole, Nysa).

Partneři

1. Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu
2. Obec Ostružná
3. Firma ABATEC Ostrava, s.r.o.– provozovatel zařízení Park hotel Ostružná
4. Firma PROFI, spol. s r.o. Zlín – provozovatel zařízení Skiland Ostružná
5. Chata Orlí vrch (agroturistika, vyjížďky na koních)

Realizátor projektu

Název: Ing. František Kaštyl - KASTE

IČ: 22991808

Ulice: Trocnovská 15

Město: Olomouc

PSČ: 77200

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Libor Hájek, hajek@kaste_cz, tel.: 587 419 826,602 755 560

WWW: http://www.kaste.cz