Moderní výuka na základních školách v Napajedlích

Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/16.00888

Celkové způsobilé výdaje: 0.00

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 16. květen 2011 až 31. srpen 2011

Popis projektu

Záměrem projektu je vybavení a drobné stavební úpravy dvou učeben na základních školách v Napajedlích, tak aby byly způsobilé pro moderní a interaktivní výuku cizích jazyků. V Napajedlích se nachází dvě základní školy, přičemž každá z nich získá v rámci projektu jednu novou jazykovou učebnu. V současné době, ačkoliv je na obou školách kladen značný důraz na jazykovou přípravu již od prvního ročníku a jsou na nich nabízeny anglický i německý, na 2. ZŠ i francouzský jazyk, neexistuje ve školách infrastruktura pro moderní a interaktivní výuku.

 

Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšení atraktivity města Napajedla prostřednictvím zlepšení infrastruktury pro rozvoj vzdělávání. Nástrojem k dosažení těchto cílů je vytvoření dvou nových jazykových učeben v městských základních školách. Učebny budou vybaveny moderními pracovišti s PC pro učitele i žáky, projekční technikou včetně videoprojektoru a interaktivní tabule, jazykovou laboratoří a kvalitní audio sestavou. Výstupem projektu budou dvě jazykové učebny využívající moderní technologická zařízení pro interaktivní výuku cizích jazyků.

Průběh

Prvním krokem je uspořádat výběrové řízení na hlavního dodavatele projektu, který bude kompletně zajišťovat jak realizaci stavebních úprav, tak nákup a instalaci technologického vybavení. Hlavní náplní realizační fáze projektu jsou drobné stavební úpravy (nová elektroinstalace a podlahy) a nákup a instalace vybavení. Pořízeny budou pracoviště pro žáky a učitele vybavená PC sestavami, projekční technika zahrnující videodataprojektor a interaktivní tabuli, audio sestava a jazyková laboratoř. Stavební úpravy budou předcházet vybavování učeben, ale obě činnosti jsou zařazeny do jedné aktivity, protože budou zadány jednomu dodavateli. Aktivity budou probíhat za plného provozu škol. Předpokládá se plné vytížení, tak aby učebny využívaly všechny třídy dotčených základních škol.

Mezinárodní spolupráce

ne

Partneři

ne

Realizátor projektu

Název: Město Napajedla

IČ: 00284220

Ulice: Masarykovo náměstí 89

Město: Napajedla

PSČ: 763 61

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: RNDr. Otakar Prudil, prudil@rravm_cz, tel.: 573776201

WWW: http://www.rravm.cz