Místo pro lidi

Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/58.02435

Celkové způsobilé výdaje: 2 603 100,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 25. září 2015 až 29. leden 2016

Popis projektu

Předmětem projektu je přeměna venkovních prostor části městyse Hustopeče nad Bečvou, nedaleko historického centra. Podstatou je návrh malého náměstíčka v části, kde se setkává historie nedalekého zámku, okolí kostela Povýšení sv. Kříže, farní zahrady, nově zrekonstruovaná budova prodejny místní firmy Váhala s.r.o. a budova Domu služeb. Dnes neutěšená ruderální zeleň s neupraveným svahem sevřená ohradními zdmi a účelovými objekty působí zcela nevzhledným dojmem a neposkytuje občanům městyse potřebné zázemí pro každodenní činnosti.
Předmětem díla je rehabilitace tohoto koutu, změna zanedbané části v plochu architektonicky upravenou s novým vodním prvkem, víceúčelovým parkem, chodníkem nabízejícím zkratku do centra městyse a hlavně plochu ve prospěch společenského vyžití občanů.
Cílem realizace projektu je oživení této, dosud neužívané části obce, vytvoření místa s novou náplní.

Cíle projektu

Cílem projektu je vytvořit ucelené veřejné prostranství, které poskytne občanům městyse, cílové skupině, jednak bezpečné a funkční zázemí pro běžné denní činnosti - přístup ke službám, zkrácený průchod na náměstí, za druhé klidovou zónu určenou k odpočinku a sociální interakci s ostatními obyvateli.

Průběh

Realizace projektu je rozdělena na dvě části - na parčík u zdravotního střediska a na náměstíčko u prodejny Váhala.
Parčík projde zásadní revitalizací zeleně, budou rekonstruovány chodníky a bude vybudována opěrná zídka, která bude oddělovat klidovou zónu parčíku od parkoviště.
Dosud nevyužívané prostranství bude přeměněno v náměstíčko, jehož dominantou bude vodní prvek, dále zde bude vybudován průchodu ke kostelu probouráním kostelní zdi a vybudováním propojovací rampy. Vše bude doplněno výsadbou, mobiliářem a pochůzími plochami.

Mezinárodní spolupráce

V rámci projektu není realizována mezinárodní spolupráce.

Partneři

V rámci projektu nejsou zapojeni partneři.

Realizátor projektu

Název: Městys Hustopeče nad Bečvou

IČ: 00301329

Ulice: Náměstí Míru 21

Město: Hustopeče nad Bečvou

PSČ: 75366

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Pavla Bíbrlíková, bibrlikova@hranickarozvojova_cz, tel.: 739428371