MHD - jednotným stylem za cestujícími

Registrační číslo: CZ.1.12/1.2.00/18.01041

Celkové způsobilé výdaje: 7 202 762,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. únor 2009 až 30. listopad 2011

Popis projektu

Projekt MHD - jednotným stylem za cestujícími je veřejně prospěšným projektem, který je zaměřen na rozvoj veřejné dopravy ve městě Hranice.

Současný stav řešených zastávek je nevyhovující jak po stránce estetické, tak i z hlediska nástupních poměrů z chodníkové části, která u všech řešených zastáek není v souladu s vyhl. 369/2001 Sb. a ČSN 736425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky.

Prostřednictvím realizace projektu dojde ke:

- zkvalitnění služeb veřejné dopravy a jejímu zpřístupnění občanům s omezenou schopností pohybu a orientace

- zatraktivnění veřejné dopravy

- zefektivnění veřejné dopravy

- modernizaci veřejné dopravy

- zlepšení životního prostředí

Realizací projektu dojde k rekonstrukci následujících 15 zastávek:

- AZ Hranice - sídliště CVH, AZ Hranice - sídliště CVH - Nová ul., AZ- Tř. 1. máje - Albert, AZ Hranice - ZZN - Alešova ul., AZ Hranice - Motošín, AZ Hranice - Motošín - ČEZ, AZ Hranice - Čs. armády (Bonver), AZ Hranice - učiliště Sigma (směr fara), AZ Hranice - pošta (u kina), AZ Hranice - Slávie - Nádražní ulice, AZ Hranice -Slávie - Tř. 1. máje, AZ Hranice - Struhlovsko, AZ Hranice III - Velká - škola, AZ Hranice IV - Drahotuše - autoservis, AZ Hranice IV - Drahotuše - žel. stanice.

 

Cíle projektu

Obecným cílem projektu je zlepšení kvality života obyvatel prostřednictvím investic do infrastruktury pro rozvoj veřejné dopravy. Konkrétním cílem je zatraktivnit, zefektivnit a modernizovat veřejnou dopravu, odstranit bariéry a zvýšit mobilitu všech občanů a návštěvníků města Hranice.

Průběh

Předpokládaný harmonogram projektu:
- výběrové řízení na zhotovitele stavby: 17.01.2010 - 31.3.2011
- podpis smlouvy s vítězem výběrového řízení: 01.04.2011 - 22.04.2011
- publicita projektu: 07.01.2011 - 30.11.2011
- realizace stavebních prací: 02.05.2011 - 30.11.2011

Mezinárodní spolupráce

V rámci realizace projektu není počítáno s mezinárodní spoluprací.

Partneři

Projekt nemá partnera.

Realizátor projektu

Název: Město Hranice

IČ: 00301311

Ulice: Pernštejnské náměstí 1

Město: Hranice

PSČ: 75301

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Zuzana Popová, zuzana.popova@mesto-hranice_cz, tel.: 581828505

WWW: http://www.mesto-hranice.cz