Město v hradbách - revitalizace budovy bývalé městské šatlavy

Registrační číslo: CZ.1.12/3.2.00/03.00249

Celkové způsobilé výdaje: 15 913 953,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. březen 2008 až 31. srpen 2010

Popis projektu

 

Projekt komplexně řeší revitalizaci historického objektu - bývalé městské šatlavy č.p. 205 v ulici Příční. Komplexní obnova tohoto památkově chráněného objektu bude provedena dle původní dispozice budovy a dle stavebně-historického průzkumu. V prostorách bude zřízena expozice muzea vězeňství od středověku až po současnost. Součástí muzea bude tzv. zážitková turistika, tzn. návštěvník si bude moci vyzkoušet některá zařízení "na vlastní kůži". Projekt zapadá do dlouhodobé a cílevědomé snahy zpřístupnit a oživit kulturní památky v centru Uničova s jejich původním využitím pro potřeby rozvoje cestovního ruchu. Realizací projektu dojde  k vytvoření dosud chybějící infrastruktury pro zážitkovou formu turistického ruchu.

Cíle projektu

Realizací projektu hodlá město vytvořit dosud chybějící infrastrukturu pro zážitkovou turistiku, dojde k lepšímu využití kulturního a historického potenciálu nacházejícího se v daném území. Tato forma historického poznání zatím nemá v celém regionu Uničovska obdoby.
Globálním cílem projektu je zvýšení ekonomické vyspělosti, zlepšení konkurenceschopnosti regionu, životní úrovně obyvatel, zatraktivnění regionu pro účely cestovního ruchu prostřednictvím zlepšení infrastruktury, služeb, informovanosti a propagace.
Za strategické cíle projektu můžeme považovat:
- zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj výstavnictví a kulturně-poznávací formy cestovního ruchu - zlepšení celkového stavu historického jádra města, jako atrakce pro kulturně-poznávací formu cest. ruchu,
- rozvoj doplňkové a návazné infrastruktury využívané pro cestovní ruch,
- podnítit investice dalších subjektů a vznik synergických efektů.

Průběh

Fyzická realizace projektu bude zahájena v srpnu 2009.

Partneři

Vlastivědné muzeum Olomouc,
Městské kulturní zařízení Uničov,
Svazek obcí mikroregionu Uničovsko

Realizátor projektu

Název: Město Uničov

IČ: CZ00299634

Ulice: Masarykovo nám. 1

Město: Uničov

PSČ: 78391

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Pavel Hodulák, phodulak@unicov_cz, tel.: 585088229

WWW: http://www.unicov.cz