Město v hradbách - městská galerie

Registrační číslo: CZ.1.12/3.2.00/03.00248

Celkové způsobilé výdaje: 6 397 171,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. březen 2008 až 31. červenec 2010

Popis projektu

 

Projekt řeší revitalizaci přízemí objektu  č.p. 29 na Masarykově náměstí v historickém centru města Uničova na městskou galerii. Samotná budova patří mezi nejhodnotnější objekty nacházející se v městské památkové rezervaci. Je zapsána v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek. V revitalizovaných nebytových prostorách bude zřízena městská galerie. V současné době jsou pro účely výstavnictví k dispozici pouze provizorní prostory v ZUŠ a ty nejsou dostačující. V galerii se budou konat dlouhodobé i krátkodobé výstavy regionálních výtvarníků, bude zřízeno centrum tradiční lidové kultury Uničovska. Projekt zapadá do dlouhodobé snahy zpřístupnit a oživit památky v centru Uničova s jejich původním využitím pro potřeby rozvoje cestovního ruchu. Realizací projektu dojde k vytvoření dosud chybějící infrastruktury pro rozvoj turistického ruchu.

Cíle projektu

• Zvýšení ekonomické vyspělosti, zlepšení konkurenceschopnosti regionu a životní úrovně jeho obyvatel.
• Zlepšení atraktivnosti regionu soudržnosti Střední Morava pro účely cestovního ruchu zlepšením jeho infrastruktury, služeb, informovanosti a propagace.
• zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj lázeňství, výstavnictví a kulturně-poznávací formy cestovního ruchu,
• rozvoj a obnova infrastruktury pro aktivní formy cestovního ruchu,
• stavební úpravy kulturních a technických památek a zajímavostí s cílem zvýšení atraktivity území pro cestovní ruch,
• budování a rozvoj doplňkové a návazné infrastruktury využívané pro cestovní ruch.

Průběh

Fyzická realizace projektu bude zahájena v srpnu 2009.

Partneři

Městské kulturní zařízení Uničov,
Svazek obcí mikroregionu Uničovsko

Realizátor projektu

Název: Město Uničov

IČ: CZ00299634

Ulice: Masarykovo nám. 1

Město: Uničov

PSČ: 78391

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Pavel Hodulák, phodulak@unicov_cz, tel.: 585088229

WWW: http://www.unicov.cz