Mateřská škola - nástavba a stavební úpravy, Polešovice

Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/18.01169

Celkové způsobilé výdaje: 6 541 810,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 15. únor 2010 až 15. listopad 2011

Popis projektu

Městys Polešovice zaznamenal v posledních 5-ti letech pozitivní demografický vývoj spojený s růstem zájmu o předškolní zařízení. Tento stav je dán nejen zvýšenou porodností, ale i přistěhováním obyvatel a zvýšeným zájmem o místní školku z okolních menších obcí, kde školka není nebo zde rodiče dojíždějí za prací. Nemalou roli hraje i vysoká odbornost pedagogického týmu a výhledově plánovaná nová výstavba cca 30 rodinných domů v obci. Na základě provedeného dotazníkového průzkumu a demografického zjišťování obce lze předpokládat, že tento trend bude i nadále pokračovat. Současná kapacita mateřské školky 75 dětí je zcela naplněna a v posledních dvou letech školka musela děti i odmítat z důvodu naplnění kapacit. Je zájem i o umístnění handicapovaných dětí, na které není školka stavebně a dispozičně přizpůsobena (aktuálně 3 děti - jedno dítě s
psychomotorickým postižením, jedno dítě lehké mentální postižení, jedno dítě psychomotorické opoždění). Podle provedeného průzkumu by letos k zápisu mělo přijít cca 35 dětí, ale kapacity umožňují přijmout ani ne polovinu (zhruba 15 - 16 dětí).
Městys se proto rozhodl situaci řešit realizací tohoto projektu s možností využití prostředků z ROP, jenž tyto aktivity podporuje. V rámci projektu je navržena nástavba jedné třídy s kapacitou 25 dětí v sekci A, která je v současnosti pouze přízemní a dále řeší stavební úpravy v 1.P - tj. v jedné třídě MŠ zajistit možnost docházky a pobytu pro handicapované děti, např. imobilní.

Cíle projektu

1.) Nástavba přízemní sekce - vybudování čtvrté třídy MŠ s kapacitou pro 25 žáků.
2.) Provést stavební úpravy v 1.P s cílem umožnit pobyt dětem imobilním a pohybově handicapovaným osobám - úpravy otvorů, dveří a zřízení potřebných dispozicí sociálního zázemí.
3.) Stavebními úpravami v 1.P umožnit společný pobyt dětí vč. handicapovaných
4.) Úpravou balkónu s novým schodištěm z 2.P umožnit přístup na zahradu MŚ.
5.) Uspokojení zájemců o mateřskou školu z okolních vesnic (Vážany, Ořechov, Tučapy, Nedakonice)
6.) Uspokojení zájmu rodičů o přijímání dětí mladších tří let (od 2,5 roků i méně dle vývoje dítěte), kde by byl nižší počet dětí ve třídách
7.) Nižší počet dětí ve třídách umožní kvalitnější výchovnou činnost s dětmi i individuální přístup k dětem
8.) Alternativní využití: lehárna, tělocvična (využití pro pohybové dovednosti dětí) - trampolína,prolézačky, horolezecká stěna, houpačky, besídky, divadelní představení.

Průběh

V současné době probíhá příprava zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavby. Byla dokončena prováděcí dokumentace stavby, byla dopracována 2. etapa žádosti o dotaci. Bylo vydáno stavebí povolení. Začáte realizace stavební ch parcí se předpokládá v květnu 2011, dokončení realizace nejpozději do 31.8.2011.
Výsledkem projektu bude nástavba mateřské školy, čímž vznikne 4. třída, která umožní rozšíření kapacit MŠ o 25 žáků. Stavební úpravy v 1.P umožní pobyt dětem imobilním a pohybově handicapovaným osobám.
Výměry realizovaných opatření:
- Obestavěný prostor nástavbou 1193 m3
- Užitná plocha nástavby + 50% plochy terasy a venk.schodiště 230,65 m2
- Užitná plocha v 1.P dotčena stavebními úpravami 45,40 m2

Mezinárodní spolupráce

V rámci projektu nebude uplatňována zahraniční spolupráce

Partneři

Projekt nemá partenry

Realizátor projektu

Název: Městys Polešovice

IČ: 00291251

Ulice: Polešovice 242

Město: Polešovice

PSČ: 68737

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Michal Zapletal, starosta@polesovice_cz, tel.: +420 572 593 123

WWW: http://www.polesovice.cz

Fotogalerie

Stávající stav
Stávající stav