Marketingové aktivity Východní Moravy v cestovním ruchu

Registrační číslo: CZ.1.12/3.4.00/04.00214

Celkové způsobilé výdaje: 35 066 900,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. květen 2008 až 29. říjen 2010

Popis projektu

Využití potenciálu území Zlínského kraje pro růst ekonomiky sektoru cestovního ruchu a zaměstnanosti spočívá ve vytváření soustředěného úsilí při využití zejména přírodního a kulturního potenciálu. Toto lze realizovat pouze za podmínek nastavení příznivého podnikatelského prostředí a vymezení společného zájmu všech zainteresovaných – především podnikatelů a  samospráv.

 

Rozmanitost území kraje vyžaduje rozdělení jeho území do turistických oblastí tak, aby mohla být rozvíjena nabídka služeb, která bude vycházet z potenciálu oblastí, bude jej vhodně využívat a zvyšovat jeho konkurenceschopnost.

 

Strategie bude vycházet z definování marketingových aktivit, které náležejí z pohledu dispozic a kompetencí krajské samosprávě zastoupené svojí Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., s  tím, že ta také bude usilovat o podporu a vznik rozvojových partnerství na úrovni definovaných oblastí, které se stanou rozvojovou  platformou pro tato území. Hlavním výstupem budou nastavené produkty oblastí a na ně vytvořený systém marketingového komunikačního mixu. Vše řešeno a definováno s akcentem jednotného marketingu turistického regionu Východní Moravy (Zlínský kraj).

Cíle projektu

Cílem projektu je zefektivnit systém řízení a propagace turistických oblastí a systém tvorby a propagace turistických produktů formou sofistikovaně nastaveného a realizovaného marketingového komunikačního mixu.

Partneři

1. Sdružení obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko – Kelečsko
2. Kroměřížsko – sdružení pro cestovní ruch
3. Region Slovácko – sdružení pro rozvoj cestovního ruchu
4. Sdružení Valašsko - Horní Vsacko
5. Sdružení Mikroregion Rožnovsko
6. Sdružení obcí Hornolidečska
7. Statutární město Zlín
8. Zlínský kraj

Realizátor projektu

Název: Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.

IČ: 27744485

Ulice: třída T.Bati -areál Svit, budova 22

Město: Zlín

PSČ: 76090

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: PhDr. Dana Daňová, dana.danova@vychodni-morava_cz, tel.: 577043900

WWW: http://www.vychodni-morava.cz