Marketingové aktivity Olomouckého kraje

Registrační číslo: CZ.1.12/3.4.00/19.01262

Celkové způsobilé výdaje: 0.00

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 26. duben 2010 až 31. březen 2014

Popis projektu

Projekt bude plně zajišťovat marketingové aktivity Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu v průběhu let 2011, 2012 a 2013.

V rámci realizace projektu budou vydány propagační tiskoviny v různých obsahových a jazykových mutacích: letní průvodce ČJ (vydán 3x), letní průvodce AJ a NJ a PJ(vydány 3 x 3samostatné katalogy), zimní průvodce ČJ (vydán 3x), zimní průvodce PJ a NJ (vydány 3 x 2 samostatné katalogy), katalog ubytování (vydána 2 x společná mutace ČJ+AJ+NJ+PJ), katalog pro rodiny s dětmi (vydána 1 x společná mutace ČJ+AJ+NJ+PJ), katalog ázní a wellness ČJ a PJ a AJ a NJ (vydány 1x 4 samostatné katalogy). Vydané propagační tiskoviny budou distribuovány do IC, ubyt. zařízení, na veletrzích cestovního ruchu, v průběhu kampaní

Dále bude po celou dobu realizace probíhat komplexní marketingová komunikační kampaň, která bude zahrnovat: roadshow (mobilní prezentace Olomouckého kraje ve městech v ČR, na Slovensku a v Polsku), mediální kampaň (inzerce v tisku, rádiu), on-line kampaň (bannerová inzerce na turistických portálech, využití sociálních sítí) a outdoorovou kampaň (distribuce letáků. využití reklamních ploch).

Bude zrealizována účast Olomouckého kraje na tuzem.ských a zahraničních veletrzích cestovního ruchu v průběhu 3 sezon. a v neposlední řadě budou zhotoveny tématicky navazujících propagačních předmětů a dojde k rozšíření fotobanky.

Realizátor projektu

Název: Olomoucký kraj

IČ: 60609460

Ulice: Jeremenkova 1191/40a

Město: Olomouc

PSČ: 77900

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Radka Pluskalová, r.pluskalova@kr-olomoucky_cz, tel.: 585 508 652

WWW: http://www.kr-olomoucky.cz