Marketingová podpora příjezdového cestovního ruchu na Východní Moravě

Registrační číslo: CZ.1.12/3.4.00/19.01260

Celkové způsobilé výdaje: 0.00

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. listopad 2010 až 31. prosinec 2014

Popis projektu

Po zkušeonostech z let 2007-2010 projekt plánuje a zavádí pro příjezdovou turistiku marketing na úrovni zahraničních touroperátorů a agentur. Tyto agentury budou tvořit ve spolupráci s CCRVM konkrétní katalogové a akční nabídky. Spolu s tím projekt doplní odborné prezentace posilující image destinace. Vedle veletrhů a kampaní jsou náplní projektu vícejazyčné tiskové a multimediální produkty.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zavést a usadit značku Východní Morava na klíčových trzích Evropy

Realizátor projektu

Název: Centrála cestovního ruchu Východní Moravy

IČ: 27744485

Ulice: Tř. T. Bati, areál Svit budova 22

Město: Zlín

PSČ: 76090

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: PhDr. Dana Daňová, dana.danova@vychodni-morava_cz, tel.: 577043900

WWW: http://www.vychodni-morava.cz